Foto: G Hellsing IKON

Priser för gravskötsel

Ettårsavtal

Enkelgrav gräs                      385 kr

Dubbelgrav gräs                    575 kr

Enkelgrav grus                      605 kr

Dubbelgrav grus                    785 kr

Urngrav                                 315 kr

Treårsavtal

Enkelgrav gräs                   1 155 kr

Dubbelgrav gräs                 1 725 kr

Enkelgrav grus                   1 815 kr

Dubbelgrav grus                 2 355 kr

Urngrav                                 945 kr

Askgravplats – Fridlevstad och Tving

7 500 kr/plats ett = engångskostnad

Sten ingår – skötsel 25 år

Askgravplats – Sillhövda

8 500 kr/plats ett = engångskostnad

Sten ingår – skötsel 25 år

Varje tillkommande aska gravsätts till en kostnad beroende på bland annat tid kvar av gravskötsel från den första gravsättningen. Gravrätten räknas med 25 år från den senaste gravsättningen.

Förlängning av gravrätt

10 år = 100 kr, 15 år = 150 kr och 25 år = 250 kr

Timkostnad vid extra vård, såsom gravstenstvätt, plantering m m = 260 kr