Foto: Mathias Cederholm Ikon

Bli medlem i Svenska kyrkan!

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att anmäla medlemskap direkt till Frändefors församling. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Inträdesblankett

Fyll i blanketten för inträde i Svenska kyrkan, skriv under och skicka eller lämna sedan blanketten till församlingen där du bor. Du kan även formulera dig fritt i ett vanligt brev.

Är du osäker på vilken församling du ska kontakta kan du använda tjänsten "Sök församling" och få fram uppgifter med hjälp av din bostadsadress.

Anmäl personligen på församlingsexpeditionen

Besök eller kontakta:
Pastorsexpeditionen, Kyrkogatan 6, 462 69 FRÄNDEFORS
Tel.: 0521-400 14
Epost: frandefors.forsamling@svenskakyrkan.se
Berätta att du önskar bli medlem i Svenska kyrkan. Du kommer då att få boka ett samtal med en präst.

Läs gärna mer på: https://www.svenskakyrkan.se/blimedlem

Hoppas att vi ses snart!