Snap and tell/Botkyrkarapporten

"Snap and tell" är en metod som hjälper barn att berätta med bilder och citat om sitt område och sin vardag.

Botkyrka pastorat har utvecklat metoden Snapp and tell, där barn med sina mobiler dokumenterar sin vardag utoftån olika teaman. Metoden har också genererat en rapport för och med barn som lever och bor i församlingen. 
Läs mer om metoden och rapporten här.
Kontaktpersoner är Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde i Botkyrka, 08-53022295, och Erik Dufva, präst, 08-53022268, som båda arbetat med utvecklingen av metoden samt, tillsammans med kollegor i pastoratet, skrivit rapporten.