Meningsskapande och lärande

I denna satsning har forskare studerat Svenska kyrkans uppdrag att förmedla, erbjuda och kommunicera kristen tro.

Svenska kyrkans förändrade förutsättningar sedan 2000 organisatoriskt, kulturellt och verksamhetsmässigt ger nya utmaningar och nya möjligheter. Till exempel är samhället präglat av å ena sidan sekularisering, å andra sidan ökande inslag av andra kulturer och religiösa traditioner.

Svenska kyrkans särställning som religiöst samfund är heller inte given i samtiden. Detta utmanar kyrkans självbild och identitet och ställer nya frågor om hur och var meningsskapande görs och lärandesituationer initieras.

I denna satsning (2014-2017) har forskare i självständiga projekt och i dialog med varandra studerat Svenska kyrkans uppdrag att förmedla, erbjuda och kommunicera kristen tro.

Olika ämnesdiscipliner och metoder där de sex forskarna (Sören Dalevi, Johanna Gustafsson, Caroline Gustavsson, Kristina Helgesson Kjellin, Carola Nordbäck och Jakob Wirén) har fokuserat olika praktiker i kyrkan där meningsskapande och lärande pågår:

  • gudstjänst och körsång;
  • skola och kyrka;
  • konfirmation;
  • förorters arbete med migration och integration,
  • samt också arbete med historiebruk och kulturarv och en internationell utblick till systerkyrkors lärandesatsningar.

2017 kommer forskarna bidra till Lärandefestivalens program i Lund 18-19 maj

Några böcker och artiklar är färdiga andra är under utgivning:

Caroline Gustavsson (2016) Delaktighetens kris, Artos.                                    

Kristina Helgesson Kjellin (2016) En bra plats att vara på, Artos.                     

Jakob Wirén (2017) Utmaningsdriven undervisning – hur kyrkan kan dela tro och liv idag. Verbum