Meny

Vill du bli medlem? Vad går kyrkoavgiften till?

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, en så kallad kyrkoavgift. Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst. Här berättar vi mer om avgifterna och hur de används.

 
Kyrkoavgiften gör gott för många
Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer;

  • Kyrkans barnverksamhet för barn i olika åldrar 
  • Gemenskapsträffar för äldre
  • Arbete för människor i utsatta situationer
  • Ett rikt musikliv med körer, konserter och musiker
  • Underhåll av våra kyrkobyggnader.

Du stödjer även en kyrka som vill;  

  • Förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
  • Vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
  • Vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt


Begravningsavgiften är obligatorisk

Detta går begravningsavgiften till
Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravnings-platser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Hur blir man medlem?

Medlem genom dopet
Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.

Döpt i annat kristet trossamfund
Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

Alltid välkommen tillbaka
Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen. Du som lämnat Svenska kyrkan är alltid välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken form av dop som kan bli aktuell i ditt fall.

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan?

Kontakta oss på pastorsexpeditionen, så hjälper vi dig!

Tel: 0370-813 70, e-post: forshedabygden.forsamling@svenskakyrkan.se