Svenska kyrkans internationella arbete har fått nytt namn!

Nytt namn - samma viktiga arbete!

Den 5 maj bytte Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan. Dagen blir startskottet för en långsiktig satsning på att göra det internationella arbetet mer känt. En satsning där engagerade runt om i landets församlingar är avgörande för att nå framgång.

Det nya namnet ska göra det lättare för människor att förstå vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Under de kommande åren behöver vi arbeta intensivt för att det viktiga arbete som vi gör ska bli mer känt. Det behövs för att öka engagemang, kunskap och insamling, så att vi kan utveckla partnerrelationer och tillsammans försvara människors värdighet och rättigheter runt om i världen, säger Erik Lysén, chef för det internationella arbete som 5 maj fick namnet Act Svenska kyrkan.

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck och orättvisor samt långsiktigt med att stödja kyrkliga ledare.