Kyrkorådet

Kyrkorådets ordförande är Marie Jansson Edespong, Dannäs. Har du frågor kan du nå henne på 070-433 56 69 eller marie.jansson.edespong@svenskakyrkan.se.

Övriga ledamöter är:
 
Ordinarie
Björn Östberg, Kärda
Ingemar Holmström, Kärda
Erling Melin, Forsheda
Marianne Andersson, Forsheda
Annika Karlander, Hånger
Filip Carlsson, Dannäs
Kerstin Nilsson, Torskinge
Anders Karlsson, Torskinge
 
Ersättare
Sebastian Mårtensson, Forsheda
Anita Lundmark , Forsheda
Mats Ericsson, Kärda
Christer Martinsson, Hånger
Lars-Olof Kårhammer, Hånger
Stefan Svensson, Dannäs