Kyrkorådet

Ordförande: vakant
Vice ordförande: Ingemar Holmström, Kärda

Övriga ledamöter är:
 
Ordinarie:
Björn Östberg, Kärda
Erling Melin, Forsheda
Marianne Andersson, Forsheda
Annika Karlander, Hånger
Filip Carlsson, Dannäs
Kerstin Nilsson, Torskinge
Anders Karlsson, Torskinge
 
Ersättare:
Sebastian Mårtensson, Forsheda
Anita Lundmark , Forsheda
Mats Ericsson, Kärda
Christer Martinsson, Hånger
Lars-Olof Kårhammer, Hånger
Stefan Svensson, Dannäs