Kyrkogård

Information till besökare på våra kyrkogårdar.

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel och underhåll delas mellan gravrättsinnehavaren och Forshedabygdens församling. Församlingen ansvarar för de allmänna ytorna som underhåll av grusgångar, snöröjning och skötsel av gräsmattor, häckar och träd mm.

Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar att hålla sin grav i ett säkert och värdigt skick. Som gravrättsinnehavare kan du låta församlingen sköta graven mot en avgift.

Några saker att tänka på:

  • Vattenkannor, redskap och vaser som tillhandahålls av församlingen ska ställas tillbaka efter användandet. Det är inte tillåtet att förvara privata vattenkannor, redskap och dylikt på kyrkogården. Inför vintern plockas redskap, vattenkannor och vaser in av kyrkogårdspersonalen.
  • Använd inte vaser eller burkar av glas. Detta på grund av skaderisken för både människor och djur. Man får heller inte förvara sin vas till exempel bakom gravstenen eller i någon intilliggande häck.
  • Gravlyktor får användas under perioden 1 oktober till 1 maj. Senast den 1 maj ska de tas bort av gravrättsinnehavaren. Detta för att inte försvåra arbetet under planterings- och växtsäsongen. Det är inte tillåtet att använda marschaller.
  • Bevattningslådor i olika storlekar finns att köpa på pastorsexpeditionen. Mer information om bevattningslådor hittar du under fliken Gravskötsel.