Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kyrkoåret

Kyrkoåret är en kalender där du varje vecka kan läsa olika bibeltexter. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.

Kugghjul i en klocka

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Olika bibeltexter är kopplade till de olika veckorna i kalendern. Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första advent.