Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Dop

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er - välkommen till dop!

Boka tid och plats för dop

Du kan boka dop via

Intresseanmälan: Fyll i formuläret så kontaktar vi dig
Telefon: 054-875500
E-post: forshaga-munkfors.forsamling@svenskakyrkan.se
Besök: Församlingsexpeditionen, Skivedsleden 15, Forshaga

Klicka här för öppettider till församlingsexpeditionen

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.

Dop för alla åldrar

Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning, efter undervisning eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro.

Dop och medlemskap

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

Boka dop

Dopet kan ske i samband med gudstjänst eller enskilt. Att ha dop i samband med gudstjänst är födelaktigt då det finns fler lediga tider, mycket musik, en församling som vill sjunga och trevliga gudstjänster som ger möjlighet för församlingen att ta emot de nya församlingsmedlemmarna. Ett enskilt dop går att boka på någon av våra bestämda tider.

Du kan även boka lokal för dopkaffe efteråt. När dopet är bokat informeras prästen om detta och kommer kontakta er för att boka in ett dopsamtal.

Kontakta församlingsexpeditionen så hjälper vi dig med din bokning. 

Dopinbjudan

Alla nyfödda barn i Forshaga-Munkfors församling får en dopinbjudan på posten. I inbjudan finns information om dopet samt kontaktuppgifter. 

Sånger och psalmer som passar vid dop 

En bebis i famnen på en vuxen och bebisens storasyskon som tittar ner i dopfunten medan vattnet hälls i.

Dop

Dopet är en fest. Vi firar att den som döps – liten eller stor – blir en del i Guds stora familj.

Tre personer och en präst står framme vid altaret. En av kvinnorna håller en liten bebis med dopklänning i famnen.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.