Meny

Verksamhet för vuxna

angående corona

All vuxenverksamhet har uppehåll tills vidare p g a coronaviruset. 

Mötesplatser

caféträff - UPPEHÅLL

Varannan onsdag jämna veckor kl 14.00 - 15.30 är det caféträff med fika, samvaro och en inbjuden gäst som talar om vitt skilda ämnen.

Sopplunch - Uppehåll 

Första tisdagen i månaden serverar vi soppa mellan kl 11.30 och 13.00. Kl 12 är det en kort andakt. 

Herrklubben - uppehåll

Den makalösa herrklubben är en verksamet enbart för män. En gång per termin samlas vi till frukost, därtill kommer olika utflykter. Information om hösten kommer mot slutet av sommaren.

Samtalsgrupp för sörjande - uppehåll

Vår och höst startar vi kontinuerligt en samtalsgrupp för dig som mist din livskamrat, annan anhörig eller vän. Gruppen är en plats att dela tankar och erfarenheter med andra i liknande situation. Vi träffas vid fem-sex tillfällen.
Man anmäler sig för att delta. Kontakta oss gärna för att få veta när nästa grupp startar.
Ansvarig: Karin Hardell Harrysson

VILL DU PRATA MED NÅGON?

När du behöver prata med någon utomstående, ställa frågor om Gud och livet, få tröst eller hitta styrka finns församlingens präster och diakon till hjälp. Du kan vända dig direkt till någon av dem eller ringa till expeditionen. Det finns också möjlighet att få besök om du känner dig ensam.

Fördjupning

Bibelsamtal - uppehåll

Torsdagar klockan 19 samlas är det bibelsamtal. Vi läser en bibeltext tillsammans och samtalar. Vad vill texten säga mig? Vad reagerar jag på? Vi håller på i en timme ungefär. Bara kom om du är intresserad av att vara med.

Körer

Förlösa kyrkokör - uppehåll tills i höst

Förlösa kyrkokör är en blandad kör med ca 40 sångare. Kören övar på måndagar kl 19-20.30 i Förlösa församlingshem. Repertoaren är bred och innefattar både klassisk körmusik, visor och populärmusik. Kören sjunger vid de stora kyrkliga helgerna men deltar också med sång i olika större och mindre sammanhang i församlingens liv, inte minst i musikgudstjänst. Ibland gör vi konserter med gästande sångare och musiker. Kören behöver nya sångare, i synnerhet basar och sopraner. Hör av dig om du är intresserad!
Ansvarig: Ida Fahl

Garvaregårdens vokalensemble - uppehåll tills i höst

Garvaregårdens vokalensemble erbjuder körsång på lite högre nivå. Repertoaren är blandad, från tidigt till nyskrivet, på många olika språk och med huvudsakligen klassisk inriktning. Krav ställs på god sångarerfarenhet, notläsning och gehör. Ensemblen repeterar varannan tisdag 18.30-20.30 och framträder i söndagsgudstjänster och egna konserter. Välkommen att höra av dig om du vill söka till ensemblen.
Ansvarig: Ida Fahl.

 

Karin Hardell Harrysson

Karin Hardell Harrysson

Diakon, Diakoni

Ida Fahl

Ida Fahl

Förlösa-Kläckeberga församling

Organist