En korg fylld med sedlar står på ett bord.
Foto: Gustaf Hellsing

Kollekt

I kyrkans gudstjänster samlas kollekter in till såväl lokala som internationella arbeten

Delandet hör till det kristna livet och därför tar vi upp kollekt i gudstjänsten. Vi ger pengar vidare till ett utvalt ändamål. Detta är en solidaritetshandling, där vi delar med oss av det vi har till andra, var och en efter sin förmåga

Kollekt på olika nivåer

Rikskollekt - de kollekter som är gemensamma för hela Svenska kyrkan går till samma ändamål den söndag insamlingen sker.

Stiftskollekt - då går kollekten till ett regionalt ändamål som är gemensam för alla kyrkor i Linköpings stift.

Kollektlista för riks- och stiftskollekter 2023

Församlingskollekt -övriga söndagar får församlingen själv bestämma vilken organisation/verksamhet som ska få pengarna. I Folkungabygdens pastorat har vi sju församlingar och det är församlingsråden i varje församling som beslutar om kollektändamål.

Du kan ge kollekt via kontanter eller via appen Swish med mobiltelefonen

Du kan ge pengar direkt i kollekthåven i gudstjänsten eller via swish. Ger du din gåva via swish är det viktigt att du ger din gåva så snart som möjligt, eftersom det kan vara ett annat kollektändamål nästa gång. Swish numret står i gudstjänstagendan eller på lappar som ligger i bänkarna.

 

Swish konton kollekter i Folkungabygdens pastorat

Boxholms församling Nr 123 232 51 08
Mjölby församling Nr 123 695 47 88
Skänninge församling Nr 123 005 40 15
Vifolka församling Nr 123 576 7 64
Väderstads församling Nr 123 326 21 02
Ödeshögs församling Nr 123 122 72 97