Foto: shutterstock.com

Vad är en Pilgrim?

Ordet pilgrim kommer från latinets ”peregrinus” som betyder främling. Som pilgrim ger du ger dig av från det hemvanda mot det okända. Du får ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring.

  • De inre målen kan vara ökad självkännedom eller att känna frid och Guds närvaro.
    Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar.


Många som i dag kallar sig pilgrimer är historiskt intresserade av medeltidens helgon och vandrar i deras fotspår. Andra gör det för att deras tro innefattar vallfärder eller pilgrimsvandringar till heliga platser.

En pilgrimsvandring kan också vara ett tillfälligt avbrott i ett hektiskt liv. Oavsett vem du och varför du ger dig ut kan vandringen och mötena längs vägen bli en fin andlig upplevelse.


Att vara pilgrim är att inte vara färdig, utan i förändring, förvandling. Det handlar om att vara öppen för livet och för de frågor som livet ställer oss inför: Frågor om mening och meningsfullhet, om tro och tvivel, om skuld och förlåtelse, om hopp och kärlek, om ensamhet och gemenskap.


Pilgrimstanken bygger på en människosyn som vill bemyndiga och upprätta oss. Utifrån pilgrimens perspektiv är det min väg, mitt liv, min längtan, mina frågor som styr. Allt måste få ske på mina villkor. Därför vill pilgrimens längtansord också möta oss där vi är. Orden börjar inte i någon ”världsbild” som påtvingas oss utifrån, utan i oss själva, de vill hjälpa oss att sätta ord på våra erfarenheter.