Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Utskick om gravstenstvätt är inte från Svenska kyrkan

Har du fått ett erbjudande om gravstenstvätt från företaget Gravskötsel & omvårdnad? Vi vill klargöra att det inte kommer från kyrkogårdsförvaltningen hos Svenska kyrkan i Floby pastorat.

Den senaste tiden har kyrkogårdsexpeditionen fått flera samtal från gravrättsinnehavare som fått erbjudanden om gravstenstvätt och annan gravskötsel tillsammans med ett inbetalningskort. Utskickets avsändare är företaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB - det kommer alltså inte från kyrkogårdsförvaltningen. 

Eftersom det rör sig om ett erbjudande behöver du inte betala om du inte vill anlita företaget, vilket också framgår av utskicket.

Det står andra aktörer fritt att erbjuda gravrättsinnehavare gravskötsel eller gravstenstvätt mot betalning. Uppgifter om avlidna och deras anhöriga kan hämtas ur olika offentliga register. Detta är inte något som vi i på kyrkogårdsförvaltningen vare sig vill eller kan påverka.

Däremot uppmanar vi alla att vara vaksamma på var fakturor, erbjudanden eller inbetalningskort kommer ifrån. Våra fakturor är alltid försedda med Svenska kyrkan Floby pastorats logotyp, se bilden här intill.

Självklart kan du välja att anlita någon annan än kyrkogårdsförvaltningen för att sköta om din gravplats eller gravsten. Vi rekommenderar dig att först kontrollera att företaget du anlitar är seriöst.