Gudstjänst Floby kyrkans hus

Trettondagsandakt

På trettondagen 2023 bjuds vi in att delta i en digital andakt, inspelad i Kyrkans hus i Floby.

Gudstjänster

I Floby pastorat firas tre gudstjänster varje söndag, enligt ett rullande schema mellan de tre församlingarna.

Digitala andakter

Här finns digitala andakter i form av betraktelser, böner, textläsningar m.m. Vi delar dem också på pastoratets Facebooksida.