Sörby kyrka – Kyrkorna berättar

I filmen visas Sörby kyrka, både exteriört och interiört. (Vi har tyvärr lite teknikstrul med filmen om Sörby kyrka. Så fort den är färdig kommer det att synas här.)

I filmen visas Sörby kyrka, både exteriört och interiört. 

[Vi har tyvärr lite teknikstrul med filmen om Sörby kyrka. Så fort den är färdig kommer det att synas här. Vi vill samtidigt tipsa om den inspelade andakten som du hittar längre ner på sidan. Där berättar Matilda Nyman om målningen i taket i Sörby kyrka.]

 

Sörby kyrka

Sörby kyrka är belägen vid västra stambanan ungefär två kilometer 
öster om Floby samhälle. Den nuvarande kyrkan ligger på samma plats som en medeltida romansk kyrka och innehåller troligen också rester av denna i sina murar. Kyrkan är uppförd av sten med metertjocka murar, putsad och vitkalkad med tak och tornhuv täckta av svartmålad plåt. År 1772 revs det medeltida koret och kyrkan förlängdes med nio meter åt öster och fick tresidig koravslutning. Samtidigt utvidgades fönstren till sin nuvarande storlek.

Ända till slutet av 1700-talet hängde klockorna i en stapel på kyrkogården. De båda klockorna i tornet har båda tillkommit 1747. Den större har en inskription med ett bibelcitat ur Psaltaren 177 och följande vers av pastorn i Gökhem, Elavus Tenggren:

När jag dig kallar med mitt ljud, så kom då gärna till din Gud,
Och gör din Gudstjänst med all flit, med andakt och med allvar nit:
Låt dig här med till bättring låcka, förr än du hörer domsens klåcka

Den mindre klockan har ett bibelcitat ur Psaltaren 92 samt följande vers:

Var brinnande i din bön var morgon och var kväll
Till dess du äntlig blir i Himlen evigt säll.

Sakristian med tunnvälvt tak och dörr av järnplåtar mot koret byggdes 1780. Läktaren i väster har, även den, troligen tillkommit vid 1770-talets ombyggnad. Ursprungligen fanns också en mindre läktare byggd i vinkel vid norra väggen. Orgeln med sina 14 stämmor installerades av Smedmans Orgelbyggeri i Lidköping 1991. Den tidigare orgeln med åtta stämmor byggdes av Setterquist & Son på 1930-talet och bekostades till största delen av Sörby kyrkliga syförening.

Invändigt har kyrkan golv av kalkstenshällar och ett platt trätak, som tillkom 1925 och dekorerades med en  målning av Jesus med jorden för sina fötter. Till skillnad från många andra liknande motiv, där Jesus står på jordklotet, sitter han ned på den här bilden.

Predikstolen är ett vackert arbete i en övergångsstil mellan renässans och barock. Dopfunten av sandsten av enkel, odekorerad romansk modell är kyrkans äldsta bevarade inventarium.

Natten till Kristi Himmelfärdsdag 1979 slog åskan ner i tornet, skalade av tornhuvens plåtbeklädnad och förstörde den elektriska installationen i kyrkan men åstadkom för övrigt endast obetydliga skador.

Idag används Sörby kyrka för gudstjänster, dop, begravningar och vigslar. Den nya pilgrimsleden, Vilskeleden, passerar Sörby kyrka vilket gör det möjligt att stanna till här på sträckan mellan Floby och Gökhem. 

Andakt med fokus på takmålningen

Matilda Nyman berättar om takmålningen i Sörby kyrka. Varför är den här bilden på Jesus speciell? Och vad kan vi lära oss av hans lite märkliga ögon?

Andakten är inspelad vid nyår 2022-2023. Om den inte syns i en ruta här nedanför så hittar du den på https://youtu.be/4XU9jgU9iQQ 

Kyrkorna berättar

En filmserie om kyrkorna i Floby pastorat. Personer med anknytning till kyrkorna delar med sig av historia, intressanta detaljer och kanske något gåtfullt mysterium.