Solberga kyrka – Kyrkorna berättar

I filmen visar Stefan Klint Solberga kyrka och berättar om både exteriör och interiör. 

I filmen visar Stefan Klint Solberga kyrka och berättar om både exteriör och interiör. Du startar filmen i rutan här ovanför.

Solberga kyrka

Solberga kyrka ligger på en kulle mitt bland gårdar och beteshagar. 

De äldsta delarna av Solberga kyrka,  i Åsarps församling,  är från 1100-talet. När vapenhuset (d.v.s. kyrkans utbyggda träentré i två våningar) tillkom under 1700-talet flyttades ingången från södra långsidan till västra gaveln. 

År 1859 tog kyrkostämman upp frågan om kyrkan skulle rivas och byggas om men det förslaget föll och kyrkan fick stå kvar.

I taket inne i Solberga kyrka finns vackra målningar som skapades år 1766 av kyrkomålaren Fredrik Walin. Koret framme i kyrkan vrider sig en aning åt norr. En tolking är att det är en symbol för hur Jesus hängde med huvudet när han korsfästes. På så sätt blir hela kyrkan ett krucifix.

På Solberga kyrkogård bevaras minnet av hur olika sjukdomar har härjat i bygden sedan medeltiden – i en massgrav vilar 42 personer som dog av kolera.

Kyrkorna berättar

En filmserie om kyrkorna i Floby pastorat. Personer med anknytning till kyrkorna delar med sig av historia, intressanta detaljer och kanske något gåtfullt mysterium.