Nyårsbön

Den digitala nyårsbönen kommer från Vårkumla kyrka. Vi ber för det kommande året och lägger det gångna i Guds hand.

Tillsammans med Christina Behre Fransson, som är kyrkomusiker, och Bo Börjesson, som är kyrkvärd samlas vi till digital nyårsbön. Vi lägger det gamla året i Guds hand och ber för det nya och alla utmaningar som ligger framför oss.

Christina leder oss i ord, toner och bön. Bo läser dikten Nyårsklockan (Ring klocka, ring) av Alfred Tennyson. 

Vi sjunger psalmerna 

  • 768, Du omsluter mig
  • 129, Och det hände vid den tiden (verserna 5 och 6)

Psalmernas texter syns i bild - sjung gärna med! Övrigt innehåll är textat, och du kan välja att visa textningen genom inställningarna på din skärm. 

Om filmen inte syns här ovanför, så hittar du den på https://youtu.be/_O3Zg9SFb2M