Foto: Unsplash

Nu hjälps vi åt att spara el

Från november 2022 till april 2023 sänker vi temperaturen i våra lokaler, släcker belysningen där det är möjligt. Vi vinterstänger också flertalet av pastoratets sockenkyrkor. De kommer att vara låsta och inte möjliga att gå in i. Under perioden firar vi alla gudstjänster, dop och vigslar i Åsarps, Kinneveds och Gökhems kyrka samt i Floby Kyrkans hus.

Det pågår ett krig i Europa och det är en orolig omvärld. Här hemma stiger matpriserna och elpriserna har mångdubblats. Det är en svår tid för oss alla med en osäkerhet inför framtiden, för ekonomin och vår egen trygghet. Vad gör Svenska kyrkan i en sådan tid? Vi gör det vi alltid gör. Vi erbjuder gudstjänster och musikevenemang, verksamhet och mötesplatser för alla åldrar, gemenskap och delande som ger mening och skapar hopp, diakonimottagning och stödsamtal när livet är tungt att bära. Men vi inser också att vi måste bidra till den elransonering som kommer att krävas av alla i vinter.

Vinterstängning av kyrkor

Det största bidraget i den energikris som råder blir att tillfälligt stänga våra sockenkyrkor. Det betyder att vi under nämnda period stänger samtliga kyrkor med undantag av Åsarp, Kinneved och Gökhem. I dessa tre kyrkor och i Floby Kyrkans hus kommer alla gudstjänster, dop och vigslar att hållas med undantag för julmusik i Floby kyrka den 2 advent och i Grolanda kyrka 4 advent. Av hänsyn till sorgehus kommer det också att vara möjligt att öppna samtliga stängda kyrkor för begravningsgudstjänster.

Tillsammans genom krisen

Vi behöver hjälpas åt och vi kan glädjas över våra fina församlingskyrkor där vi fortsatt kan mötas. Vi kommer noga se till att de stängda kyrkorna mår bra och ser fram mot den helg mot slutet av våren, då vi åter öppnar och gör alla våra sockenkyrkor tillgängliga. Så som vi vill att det ska vara! ”Efter vinter kommer vår också i andens rike.” (Psalm 198)