Hej konfaledare med musikansvar!

Tycker du att arbetet med konfirmander är bland det roligaste och viktigaste som finns? Kan du spela olika instrument och har förmågan att få andra att sjunga? Är du trygg i dig själv och i din kristna tro? Välkommen att söka ett vikariat i Floby pastorat 50% under ett år med möjlighet till förlängning.

Vår församlingsmusiker kommer att vara föräldraledig och vi erbjuder dig den del av tjänsten som omfattar konfirmandarbetet och musik med barn och ungdomar. Din uppgift blir främst att vara konfirmandledare med musikansvar i två konfirmandgrupper. Arbetet sker under två eftermiddagar per vecka plus planeringstid, samt vissa söndagar med gudstjänst och helger med läger. Du kommer också att få möjlighet att spela och sjunga med barn och ungdomar i andra grupper och i vår fritidsgårdsverksamhet. Du ingår i ett konfirmandarbetslag med församlingspedagog och två präster, men även i en större arbetsgemenskap med musiker, diakon och ideella medarbetare. Vi tänker oss att du kan vara kyrkomusiker eller musiklärare, musikerstudent eller en erfaren konfirmandledare i Svenska kyrkan. 

Floby pastorat söder om Falköping består av tre församlingar med 17 kyrkor, varav tio är från 1100-talet. Förtroendet för Svenska kyrkan är starkt, 70% är tillhöriga, 85% döps och 65% konfirmeras. Pastoratet har en omfattande barnverksamhet och en ung och engagerad styrelse för Svenska Kyrkans Unga. En utmaning är att behålla ungdomar och unga ledare i verksamheterna eftersom de efter högstadiet pendlar till skolor i olika städer. 

Skicka in din ansökan till
floby.pastorat@svenskakyrkan.se