Jäla kyrka – Kyrkorna berättar

I filmen visar Erling Nyman Jäla kyrka och berättar om både exteriör och interiör. 

I filmen visar Erling Nyman Jäla kyrka och berättar om både exteriör och interiör. Du startar filmen i rutan här ovanför.

Jäla kyrka

Från medeltida relikskrin till nutida pilgrimsvandringar. Jäla kyrka, som ligger i Floby församling, är från medeltiden. Vissa delar finns kvar från den ursprungliga kyrkan och den nuvarande kyrkobyggnaden uppfördes 1787 på den gamla grunden. 

Tornet tillkom år 1824 och där hänger idag två kyrkklockor. På den stora klockan finns texten ”Hör, Gud ännu sin nåd dig bjuder” (psalm 402) och på den lilla ”O, land, land, land hör Herrens ord” (Jer 22:29). Egentligen hör tre klockor till kyrkan men den äldsta, som är från sen medeltid, förvaras på Statens historiska museum i Stockholm.

Under medeltiden skulle varje kyrka ha en relikgömma och relikerna förvarades ofta i vackra skrin. I Jäla kyrka har det funnits ett speciellt relikskrin, som sägs innehålla reliker från bland andra Johannes Döparen. Skrinet har den ovanliga formen av en liten kyrkobyggnad med lejontassar och drakhuvuden. Skrinet kallas ”Birgittas skrin” eftersom det enligt traditionen har skänkts till kyrkan av den Heliga Birgitta. Mer troligt är att det skänktes av biskop Bengt den gode i Skara. Idag förvaras skrinet på Västergötlands museum i Skara. 

Även i modern tid förändras kyrkan och inventarier tillkommer. Under 2010 togs två bänkrader bort längst fram i kyrkan. Över dopfunten svävar en duva tillverkad av den kända konstnärinnan Eva Spångberg och i fönsternischerna finns symboler för pilgrimmens nyckelord.

Idag är Jäla kyrka bland annat förknippad med pilgrimsvandringar. Här finns en aktiv pilgrimsgrupp som anordnar vandringar, gudstjänster, föreläsningar och andra aktiviteter.

Kyrkorna berättar

En filmserie om kyrkorna i Floby pastorat. Personer med anknytning till kyrkorna delar med sig av historia, intressanta detaljer och kanske något gåtfullt mysterium.