Göteve kyrka – Kyrkorna berättar

I filmen visar Gudrun Nilsson Göteve kyrka och berättar om både exteriör och interiör. 

I filmen visar Gudrun Nilsson Göteve kyrka och berättar om både exteriör och interiör. 

Syns inte filmen här ovanför? Du kan också se den på https://youtu.be/uzeM7PWwDVA

Göteve kyrka

Göteve kyrka ligger i Floby församling, på en höjd så att den är väl synlig från alla väderstreck. 

Som så många kyrkor i Skara stift är Göteve kyrka byggd på 1100-talet. Den ursprungliga kyrkan var mycket liten, och sedan dess har den byggts ut och förändrats flera gånger. Men trots förändringarna genom åren är Göteve kyrka en av de bäst bevarade romanska absidkyrkorna på Falbygden.

Läktaren och predikstolen

En stor ombyggnad gjordes under 1700-talet, då kyrkan förlängdes med sex meter. Under samma epok flyttades läktaren bakåt och förlängdes. Läktaren längs kyrkorummets norra vägg är bevarad, vilket är ovanligt.

År 1714 sattes den vackert snidade predikstolen in. Den är gjord av bildhuggaren Gustaf Kihlman från Borås. Det finns en dörr in till predikstolen som öppnas av vaktmästare eller kyrkvärd när prästen ska predika. 

De vackra målningarna i trätaket är också från 1700-
talet. De är målade av Mattias Hasselberg från Sjötorp i Marka. Över triumfbågen finns en målning av krubban i Betlehem. 

Kristushuvud gömt i altaret

En stor renovering genomfördes år 1918. Den hade varit välbehövlig under många år och det sägs att kung Gustav V påpekade renoveringsbehovet när han besökte kyrkan 1912. Ingången och den gamla dörren flyttades från söder till den nuvarande placeringen i väster och ett vapenhus byggdes. 

Under renoveringen hittades ett litet hålrum i altaret, och där fanns ett Kristushuvud i trä. Det tros ha suttit på ett triumfkrucifix.  

Gulare nyans

Göteve kyrka har också på senare år genomgått en omfattande renovering där man bytt golvet under bänkarna, dragit ny el i kyrkan, dränerat utvändigt och gjort diverse nya blyinfattningar på fönstren. Många av dessa åtgärder har gjorts för att motverka fuktigheten i kyrkobyggnaden.

Hundra år efter den stora renoveringen, år 2018, skulle kyrkan kalkas om, och då hittades flagor av den ursprungliga putsen. Det visade sig att kyrkan hade haft en gulare nyans än man trott, och under det kommande arbetet återställdes kulören till den ursprungliga. 

Stark tradition av samverkan

Det finns en lång och rik tradition av samverkan mellan församlingen i Göteve och EFS, som är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Både Göteve kyrka och EFS-kapellet är naturliga mötesplatser i bygden. Idag  finns också EFU-stugan med midsommarfirande, gudstjänster och scoutverksamhet.

Kyrkorna berättar

En filmserie om kyrkorna i Floby pastorat. Personer med anknytning till kyrkorna delar med sig av historia, intressanta detaljer och kanske något gåtfullt mysterium.