Foto: Mirages.nl / Shutterstock.com

Fem bilder av Judas

Floby pastorats kyrkoherde Stefan Klint är teologie doktor i Nya testamentet. Under stilla veckan 2012 höll han fem fastebetraktelser i Sveriges Radio om Judas Iskariot i den bibliska traditionen och i modern skönlitteratur.

- Jag har sedan länge fascineras av hur skildringen och förståelsen av Judas ändras och förskjuts inte bara i senare konstnärliga traditioner, utan redan i Nya testamentets fyra olika evangelier.


- Jag tror att berättelserna om Judas och Jesus är viktiga, eftersom de på ett plan handlar även om oss och hur vi själva förhåller oss till det som är annorlunda och obehagligt. Mina betraktelser handlar inte bara om Judas, utan också om våra egna fördomar, rädslor och tillkortakommanden - och om det viktigaste i vår tid: medkänsla!


Du kan lyssna på de fem betraktelserna HÄR