Brismene kyrka – Kyrkorna berättar

I filmen visar Torbjörn Ivansson Brismene kyrka, både exteriört och interiört. 

I filmen visar Torbjörn Ivansson Brismene kyrka och berättar om både exteriör och interiör. 

Syns inte filmen här ovanför? Du kan också se den på https://youtu.be/gD_STdwnMqU 

Brismene kyrka

Brismene kyrka ligger i Kinneveds församling och den nuvarande byggnaden stod klar 1863. Men på platsen har det funnits en kyrka mycket länge än så.

Den första kyrkan i Brismene antas vara från kristendomens allra första tid i Sverige, men ingen vet säkert. Enligt den muntliga traditionen var den första kyrkan en stavkyrka. Platsen Brismene (men då med stavningen Brismini) omnämns första gången på 1330-talet.

När den nya kyrkan byggdes, på 1860-talet, togs bara predikstolen och dopfunten med från den gamla kyrkan. Predikstolen målades vit, men vid en renovering år 1958 togs originalfärgen fram igen. Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten. Den är från 1100-talet och stenhuggeriet är unikt i sitt slag i Sverige. 

Lite speciellt för just Brismene kyrka är att tornet år 1989 fick en ny klocka. Av någon outredd anledning sprack den gamla under julen 1988 och den finns nu att beskåda i vapenhuset. Förutom klockan som alltså byttes i slutet av 1980-talet så renoverade man och bytte tornet 1991. 

Genom historien har kyrkans inredning förändrats. Kyrkan rymmer idag cirka 200 personer och används till gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. 

 

Kyrkorna berättar

En filmserie om kyrkorna i Floby pastorat. Personer med anknytning till kyrkorna delar med sig av historia, intressanta detaljer och kanske något gåtfullt mysterium.