En kompassros på en gammal karta.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Bildjakten: Påsk 2023

Anta en bildutmaning: kan du identifiera kyrkorna? Passa på att besöka dem under Sockenkyrkornas dag den 16/4 och skicka in ditt svar senast den 20/4. Lycka till!

Floby pastorats sjutton sockenkyrkor bjuder på en unik historia och konstupplevelser utöver det vanliga. Under ”Sockenkyrkornas dag” (söndagen den 16 april klockan 9-19) öppnas alla kyrkorna efter vinterstängningen för besök, ljuständning och enskild andakt.
 
Tag chansen att delta i utmaningen ”Bildjakten: Påsk” genom att identifiera konst från kyrkor i pastoratet. Det rör sig om sex altartavlor och en kormatta. Fyra av bilderna är från kyrkor i Floby församling och tre är från Kinneveds eller Åsarps församling. Kanske gör du en rundtur i hela pastoratet på Sockenkyrkornas dag den 16 april, för att uppleva alla kyrkorna och för att identifiera bilderna? Kanske kan du redan nu svaret på en eller flera kyrkor?

Skicka in ditt svar senast 20/4 

Identifiera så många av kyrkorna som du kan. Skicka ditt svar till floby.pastorat@svenskakyrkan.se senast den 20 april. Bland de inkomna svaren med flest rätt dras tre vinnare som alla belönas med ett presentkort på Aktiv Handel i Falköping. Vinnarna presenteras i nummer 2-23 av Insikten.

Bild 1

Bildjakten Påsk 2023 bild 1

Jesus rider in i Jerusalem och hyllas som kung i ett fint snidat träarbete med klara färger. Vi ser människor med detaljerade ansiktsuttryck och barn i olika åldrar på väg åt olika håll, djur och växter som ger ett realistiskt och vardagligt intryck. Nästan som om Jesus intåg kunde ha skett i vår egen stad. Dramatiska moln och den befästa stadsporten ger en föraning om den tragedi som snart ska utspela sig, när huvudstadens myndigheter och folkmassan kommer att vända sig mot den radikale profeten från landsorten.

Bild 2

Bildjakten Påsk 2023 bild 2

Efter Jesus sista måltid med lärjungarna möter vi honom ensam i natten i den örtagård utanför staden som kallas Getsemane. Grova färgfält och skissartade karaktärer, kala och vassa trädgrenar och en flammande himmel ger scenen ett expressionistiskt uttryck – en yttre representation av den inre oro och ångest Jesus känner. Hans händer är hårt knäppta till bön, medan de vänner som skulle vaka vid hans sida sover tungt.

Bild 3

Bildjakten Påsk 2023 bild 3

En mer trosviss och tröstande tolkning av Jesus själskamp i Getsemane ges i den barockmålning, som beställdes som en kopia av ett original i Stockholm år 1758. Beställaren, kyrkoherden i Flo, beskriver bilden så:
”Der är Han af Gud och människor öfergifwen. Du ser der en Ängel af himmelen, som styrker Honom. Och som denne kommer från ljuset, så synes efter honom en stråle uti mörkret. Denne är i en ställning, såsom styrkande och talande med Honom, och wisar med handen åt himmelen, såsom han säga wille, at Hans bön wore hörd.”

Bild 4

Bildjakten Påsk 2023 bild 4

Nu följer en dramatisk händelseutveckling, fångad i tre scener i pastoratets enda altartavla av målat glas från 1962. Längst till vänster ser vi hur Judas, en av Jesus närmaste, förråder sin Mästare med en kyss. I bakgrunden väntar soldater med hjälmar och vapen. Hur ser Jesus på Judas i det ögonblicket? Med förvåning, bitterhet eller ömhet? I scenen i mitten står Jesus rak i ryggen inför sin domare Pontius Pilatus. När anklagelserna haglar runt om honom svarar han inte. Varför säger han inget? Efter dödsdomen får Jesus själv släpa sitt kors till avrättningsplatsen.

Bild 5

Bildjakten Påsk 2023 bild 5

Här ser vi Jesus mor Maria och lärjungen Johannes stå vid korset. De är knappast klädda som på Bibelns tid utan mer som svenskt herrskapsfolk på det tidiga 1700-talet. Johannes kinder är röda och han stirrar med fasa på den lidande vännen. Marias blick är riktad rakt ut i rummet, mot oss som tittar på. Det är som om hon frågar oss hur människor kan göra så mot varandra. På Jesus armar och fötter rinner blod. Hans ansikte är präglat av sorg och trötthet, han lyfter blicken och ser på Johannes. Som om han vill säga honom något.

Bild 6

Bildjakten Påsk 2023 bild 6

Vad var det egentligen som hände den där morgonen på tredje dagen efter att Jesus dött på korset? Något märkvärdigt och enastående var det, men uppenbarligen svårt att exakt förstå och beskriva. De fyra evangelisterna skiljer sig här åt i detaljerna. Enligt Matteus version överväldigades soldaterna som vaktade klippgraven av blixtar och jordskalv och de ”skakade av skräck”. De kvinnliga lärjungar som kommit till platsen fick däremot av en ängel ta emot budskapet: ”Var inte rädda. Han är inte här, han har uppstått”. Det står att de fylldes ”av bävan och glädje”. På tal om kvinnligt, visst finns det något feminint över den uppståndne Jesus pose och kläder i kyrkomålaren K. J. R. Johanssons vision av påskmorgonen?

Bild 7

Bildjakten Påsk 2023 bild 7

Påskens erfarenhet har efter kvinnorna vid graven delats av ständigt nya generationer människor över hela världen: erfarenheten att livet och inte döden, ljuset och inte mörkret, kärleken och inte meningslösheten får sista ordet. Jesus uppståndelse från de döda sprider ett hoppets ljus över jorden också denna vår. På en av pastoratets kormattor finns ett motiv vävt av Anna-Stina och Harry W Svensson. Kanske ser vi skuggorna av tre kvinnor som kastas över en bortvält sten, där det nu blommar av mossor och lavar. Kanske är det tre figurer som skådar in i den tomma graven som genom ett fönster, en öppning in till en fördold dimension av tillvaron som endast trons ögon kan se.