Åsarps kyrka

Åsarps kyrka – Kyrkorna berättar

I filmen visas Åsarps kyrka, både exteriört och interiört, av Bengt Eriksson. 

I filmen visas Åsarps kyrka, både exteriört och interiört. Bengt Eriksson berättar och samtalar med Mikael Powidzki Casserblad. Vi får bland annat följa med upp i kyrktornet!

Syns inte filmen här ovanför? Du kan också se den på https://youtu.be/oHjj_9fDWRg

Åsarps kyrka

Åsarps kyrka ligger i den södra delen av Floby pastorat, mitt emellan Falköping och Ulricehamn.

Den nuvarande kyrka är den tredje på samma plats. År 1829 rev man den gamla förfallna kyrkan från 1100-talet för att bygga en ny gemensam kyrka för Åsarp och Smula socknar – vilket förklarar att kyrkan genom historien även har kallats Åsarp-Smula kyrka. Men den nya kyrkan byggdes tyvärr så dåligt att man i ett protokoll från 1870 kan läsa: ”År efter annat haver kyrkans norra långsida alltmer rämnat… synnerligast på dess mitt…” 

Detta resulterade i att man efter 50 år fick riva stora delar av kyrkan och bygga en ny som stod färdig 1883. Grunden och delvis murarna från den gamla kyrkan kunde användas samt tornet som nu byggdes på i nygotisk stil efter arkitekt Helgo Zetterwalls ritningar.

Under en omfattande renovering 1939-1940 byggdes sakristian till, koret fick annan utformning och läktaren byggdes. Det var också under denna renovering som de gamla målningarna kalkades över. När en ny invändig renoveringen skedde år 1996 lyckades man ta fram flera av dessa målningar igen.

Under renoveringar 1969-1970 gjorde man i ordning utrymmen under läktaren vilket gör att idag finns det plats för cirka 350 personer. Åsarps kyrka har tre klockor vilket är lite ovanligt. Mellanklockan kommer från Smula medeltida kyrka.

Åsarps kyrka är den största kyrkan i Åsarps församling, och den är en levande församlingskyrka. Här firas gudsrjänster regelbundet och inte sällan används kyrkan för konserter. I det närliggande församlingshemmet pågår ett stort utbud av aktiviteter i anslutning till Café Nyfiket Åsarp.

Kyrkorna berättar

En filmserie om kyrkorna i Floby pastorat. Personer med anknytning till kyrkorna delar med sig av historia, intressanta detaljer och kanske något gåtfullt mysterium.