Foto: Staffan Orrdal

Många möjligheter med fasta väggar

Så få väggar som möjligt och rum som går att möblera efter sammanhanget. Det är ofta receptet för flexibilitet. Men när Vessige kyrka skulle ritas om gjorde man tvärtom – satte upp fler väggar och drog tydligare gränser. Nu kan körer öva och föredrag hållas samtidigt som kaffebryggaren puttrar och barnverksamheten pågår – och det är väl flexibelt om något?

Vessige KYRKA

Geografi: En mil in från Falkenbergs kust, Göteborgs stift.
Typ av kyrka: Nyklassicistisk långhuskyrka.
Uppförd: 1856–1859.
Genomförda åtgärder: Läktaren och läktarbarriären har dragits in i det tidigare kyrkorymmet. Bakom och ovanför läktaren har församlingshem, samlingsrum, pentry och kontor upprättats. Hiss mellan våningsplanen har även installerats.
Mer information och kontakt: Läs mer om Vessige kyrka hos Falkenbergs pastorat

För det dåvarande Vessige-Okome pastorat, någon mil in från Falkenbergs kust, började tankarna om renovering av Vessige kyrka som det gjort för många andra. Med en kyrka, ett separat församlingshem och en något ansträngd ekonomi. Beslutet blev att sälja församlingshemmet och andra administrativa lokaler, renovera kyrkan och bygga ihop byggnadernas funktioner. Men målet var inte att bygga rum som gick att förändra och möblera om. Tvärtom.

– Flexibilitet behöver inte handla inte om vikväggar och möjligheter att förändra golvytor, sådant går alltid att lösa och tenderar dessutom att användas ganska sparsamt. Det bör snarare handla om vår syn på rummen, hur vi som kyrka förhåller oss till att bruka och vårda dem, säger Staffan Orrdal, som är kyrkoherde i Vessige församling i dag men inte var det vid tiden för renoveringen.

– Det här var en stor ombyggnation, men min spaning inför framtiden är att vi kommer att ha en större mental omställning och en ganska måttlig ombyggnation.

Som en klassisk landsortskyrka, om än en stor och rymlig sådan, hade Vessige kyrka den stora porten i väster och en sidoingång på sydsidans mitt. I och med renoveringen gjordes sidoingången om till huvudingång och läktaren, med orgel och allt, byggdes ut och drogs fram för att precis omsluta entrén.

Som besökare möts du idag av en nybyggd foajé med kapprum. Genom en glasdörr på din högra sida når du kyrkorummet, rakt fram finns ett mindre dopkapell och till vänster leder en korridor till samlingsrum, kontorsrum och ett litet kök. Ett klassiskt församlingshem i kompakt format. Rakt ovanför dig har läktaren funnit sin framflyttade placering och bakom den har ett större samlingsrum för till exempel körövningar kunnat inredas. En hiss har installerats mellan våningarna och nu planeras och förbereds för ytterligare arbetsrum bakom orgeln. 

– Flexibiliteten vi har eftersträvat har vi uppnått genom att skapa riktiga rum med stängbara dörrar och hallar, så att vi verkligen kan ha flera aktiviteter igång samtidigt. Dessutom har vi fått ett mer tillgängligt och behagligt kyrkorum när vi inte fyller alla bänkar, säger Staffan Orrdal.

Ett litet torg med stora möjligheter

I Klintehamn på Gotland var det egentligen inte några storslagna planer på flexibilitet som drog igång renoveringsarbetet av Hejde kyrka 2019. Men med relativt små insatser insåg man att ett kyrktorg kunde skapas, som skulle fylla precis de behov församlingen trots allt hade.

En kyrka som kunde upplevas både intim och storslagen

S:t Olofs kyrka i Falköping hade mer eller mindre sett likadan ut sedan 1959. Bänkkvarteren fyllde hela långhuset och många och ojämna gravhällar gav en dålig tillgänglighet. Men pastoratet såg möjligheter till förändring, med en tydlig vision.

”Vi ville inte låsa ett rum till en specifik funktion”

I början av 2016 stängde Sankt Lars kyrka i Linköping för en omfattande renovering. In i arbetet gick man med en kyrka som var överdimensionerad för de flesta gudstjänsterna och kostsamma hyreskontrakt för församlingslokaler som inte var så välbesökta. Ett år senare hade man kombinerat de båda, och skapat ett flexibelt kyrkorum som enkelt kan anpassas efter behov.

Flexibla kyrkorum

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Men också vanliga gudstjänster, meditation, öppen förskola, seniorträffar, soppluncher, körsång, kaffe och konsert. Vilka förväntningar finns på kyrkorummet i dag och hur kommer det att användas om 50 år? I den digitala utställningen Flexibla kyrkorum visar vi exempel från olika delar av landet, på hur kyrkorummet kan inrymma mer än bara ett rum.