Kyrkor i Vessige Okome

Här får du kortfattad information om våra 6 kyrkor

Vessige kyrka nyinvigdes i september 2013. Då hade kyrkan genomgått en stor förändring. Idag finner man både kyrka och församlingslokaler i samma byggnad. Kyrkan fylls gärna vid familjegudstjänster och dessutom finns det ett litet andaktsrum som passar om man vill ha dop eller vigsel med ett mindre sällskap.

Folder om Vessige kyrka

Okome kyrka nyinvigdes i september 2013. Den hade då genomgått en omfattande renovering där man bland annat byggde in församlingslokalerna i kyrkorummet. Idag är det till kyrkan man går om man är med i någon av körerna, barngrupperna eller till gudstjänst och mässa.

Folder om Okome kyrka

Askome kyrka byggdes år 1780. Den är vitrappad och har målningar runtom i hela taket. Altaruppsatsen och predikstolen är några av de inventarier som är äldre än själva kyrkan. Detta kan man bland annat se på den danska flaggan som är målad på altaruppsatsen (Från den tid då halland var danskt).

Folder om Askome kyrka

Köinge kyrka byggdes år 1896 och ersatte då en äldre medeltida kyrka. Den är byggd av Adrian Petersson och är i nygotisk stil. Kyrkan har ca 170 sittplatser. Altaruppsatsen är från 1600-talet och stod tidigare i den gamla kyrkan.

Folder om Köinge kyrka

Svartrå kyrka härstammar från 1100-talet. Det är en mindre vitkalkad kyrka byggd i romansk stil. Taket pryds av vackra målningar som Henrik Wibeck målade år 1777.

Folder om Svartrå kyrka

Alfshögs kyrka byggdes år 1901 och är i nygotisk stil. 1931 drabbades kyrkan av en brand och man avlägsnade alla invändiga dekorationsmålningar när man restaurerade kyrkan.

2012 stängdes kyrkan efter att fukt-och mögelproblem uppdagats. På påskdagen 2016 så återinvigdes kyrkan efter en yttre renovering. Fortfarande krävs renovering invändigt men detta måste vänta ytterligare några år.