Foto: Sebastian Streith

Hur gör man Sveriges vackraste kyrka mer flexibel?

Förråd för den monterbara scenen, ett inglasat rum där barn kan leka under gudstjänsten och varför inte ett café? Önskemålen och skisserna blev allt fler när Själevads kyrka 2016 återupptog det förändringsprojekt som påbörjats redan tio år tidigare. Men målet var precis detsamma: att skapa ett kyrkorum för alla tänkbara gudstjänster, sammankomster och arrangemang.

Själevads kyrka

Geografi: 6 km väster om Örnsköldsviks stadskärna.
Typ av kyrka:
Klassicistisk, åttkantig rundkyrka.
Uppförd: 1880, sedermera renoverad i omgångar, bland annat under 20- och 50-talet.
Genomförda åtgärder: Samtliga bänkar förutom de kring mittgången har tagits bort och ersatts med ca 300 stolar. Vidare har ett rum med skjutbara glaspartier, ett café och förvaring längs kyrkorummets väggar uppförts och flyttbara möbler införskaffats.
Mer information och kontakt: Läs mer om Själevads kyrka hos Själevad, Mo och Björna pastorat

Två gånger har Själevads kyrka, alldeles utanför Örnsköldsvik, blivit framröstad som Sveriges vackraste kyrka. Att det tog tid att planera upprustningen och ombyggnationen av kyrkan är kanske inte så konstigt. Inte heller att interiören i kyrkan redan har förändrats flera gånger sedan invigningen år 1880. Den nuvarande kyrkoherden i Själevad, Mo och Björna pastorat, Peter Persman, berättar:

– För ungefär 15 år sedan startade man ett projekt för att skapa ett mer flexibelt kor i kyrkan. Då fick församlingen temporärt tillstånd att ta bort ett antal bänkrader längst fram för att ersätta med stolar. Sedan stod det, av olika skäl, så i sex-sju år, innan vi framemot 2016 återupptog arbetet.

Som en populär dop-, vigsel- och konsertkyrka har Själevads kyrka ett stort behov av flexibilitet och möjligheten att anpassa det stora, åttkantiga kyrkorummet efter tillfället.

– Allting ser ganska annorlunda ut idag jämfört med 1880. Alla typer av bra arrangemang ställer större krav på rummet. Inte minst för musik, barnverksamhet och andra sammankomster, men även för gudstjänstfirandet. Det är en större betoning på delaktighet idag. Det är många som medverkar och vi vill förstås att församlingen ska kunna uppleva en delaktighet rent rumsligt, säger Peter Persman.

Förslaget som togs fram byggde framför allt på att ta bort samtliga bänkar, som, även om de var vackra, också var väldigt statiska. Genom att istället köpa in 300 stolar kunde ett antal standardmöbleringar tas fram; en för dop, en för vigsel, en för söndagar, en för konsert och så vidare. I ett av de åtta hörnen ritades ett inglasat rum-i-rummet med skjutbara glaspartier in, för barnsamlingar parallellt med gudstjänster. I ett annat hörn – ett enkelt café för kaffeservering. Förråd för gradänger planerades längs väggarna och en talarstol och dopfunt på hjul köptes in.

Förslaget godkändes av länsstyrelsen, dock med kravet att mittgångens bänkar blev kvar, och den uppdaterade Själevads kyrka kunde återinvigas i juni 2018.

– Den största vinsten är att kyrkorummet är anpassat till hur vi vill fira gudstjänst. Det finns inga hinder. Jag tror även att vi har skapat en möjlighet att kunna anpassa oss för vad framtidens behov än kan vara, utan att behöva göra några större ombyggnationer. Dessutom får vi väldigt positiv respons från församlingen – de känner igen sig i det gamla samtidigt som de uppskattar det nya. De upplever att kyrkan är i harmoni, vilket gläder mig mycket, säger Peter Persman.

”Kaffet är väl kyrkans tredje sakrament?”

Vid en landsortskyrka finns inga intilliggande caféer eller andra bekvämligheter dit man kan hänvisa besökare. För Edsleskogs kyrka, strax utanför Åmål, skulle kaffesuget och behovet av en toalett bli början på något som skulle ge betydligt mer. Mer folk i kyrkan och bättre akustik, till exempel.

Bygga nytt, bygga ihop eller bygga till?

Att förändra och förnya ett kyrkorum utan att bygga bort den gamla känslan – med alla minnen från dop, vigslar och begravningar – det är en konst. En konst som många är överens om att Lars Andersson och kollegorna lyckades alldeles utmärkt med när Byarums kyrka skulle renoveras 2018.

”Barnperspektivet är drivkraften”

För tio år sedan började planerna om ett flexibelt kyrkorum att ta form i huvudet på Tomas Rådehed i Axbergs församling. Vikväggar, kaffemöjligheter och ett kombinerat församlingshem var de första tankarna. Men så blev det inte. Efter att ha insett vad församlingens verkliga behov var avlägsnade man varenda bänk från Hovsta kyrka och skapade rymd för lek, fika och mer eller mindre vad som helst.

Flexibla kyrkorum

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Men också vanliga gudstjänster, meditation, öppen förskola, seniorträffar, soppluncher, körsång, kaffe och konsert. Vilka förväntningar finns på kyrkorummet i dag och hur kommer det att användas om 50 år? I den digitala utställningen Flexibla kyrkorum visar vi exempel från olika delar av landet, på hur kyrkorummet kan inrymma mer än bara ett rum.