Själevads kyrka utvändigt

Själevads kyrka

 Invigdes den 12 september 1880. Kyrkan är av granit en vit slätputsad fasad och uppförd i nyklassicistisk stil, stilen går igen bland annat på pelarna. Byske kyrka fick stå som förlaga.

Kyrkorummet har renoverats i omgångar och anpassats till dagens behov. Senaste renoveringen skedde 2018 då vi fick ta bort en del bänkar för att få ett flexiblare kyrkorum och mer utrymme för förvaring.

Likt en lykta nedsänkt i tidernas mörker står templet på kyrkbergets krön, hem för Guds härlighets strålglans, hem för vår längtan och bön.

Kantat av kh Hans Öberg 1948

Till domsöndagen 2007 invigdes den nya orgeln som finns idag. Det är en Grönlundsorgel byggd uppe i Gammelstad utanför Luleå. Orgeln har 42 stämmor, ca 4600 pipor, 3 manualer. Som förlaga har bland annat orglarna i Notre Dame och S:t Eustache stått. Det man ville bygga var en modern konsertorgel som fungerar för en bred och också nyskapande repertoar men med grundidealen från den franska traditionen.  Dessa ideal  känneteckas av fylliga grundstämmor, ett ordentligt basfundament talrika alikvotstämmor (en typ av stämmor som möjliggör starkt diffrentierade klanliga variationsmöjligheter) samt sist men inte minst starka smattrande trumpetstämmor.

Själevads kyrka folder