Foto: Royne Mercurio

”Vi ville inte låsa ett rum till en specifik funktion”

I början av 2016 stängde Sankt Lars kyrka i Linköping för en omfattande renovering. In i arbetet gick man med en kyrka som var överdimensionerad för de flesta gudstjänsterna och kostsamma hyreskontrakt för församlingslokaler som inte var så välbesökta. Ett år senare hade man kombinerat de båda, och skapat ett flexibelt kyrkorum som enkelt kan anpassas efter behov.

Sankt Lars kyrka

Geografi: Centrala Linköping, Linköpings stift.
Typ av kyrka: Vitputsad medeltidskyrka.
Uppförd: Utgrävningar har visat att kyrkan är byggd på samma plats som en enkel stavkyrka från 1000-tal. Stenkyrkan uppfördes troligen under 1100-talets första fjärdedel, med tillbyggnad av tornet under den senare delen.
Genomförda åtgärder: Läktaren byggdes ut tio meter och en vikbar glasvägg har monterats vid den nya kanten. Bakom glasväggen ryms nya församlingslokaler med plats för 40 sittande gäster, och ovan läktaren har bland annat samtals- och musikrum inretts. 
Mer information och kontakt: Läs mer om Sankt Lars kyrka hos Linköpings domkyrkopastorat

Det var ett gediget planeringsarbete som låg bakom den renovering av Sankt Lars kyrka, mitt i centrala Linköping, som drog igång direkt efter gospelmässan på trettondag jul 2016. Målet var tydligt: att skapa effektiva lokaler anpassade efter verksamheten och verkligheten.

– Vårt tankesätt var att alla rum behöver kunna tänkas in i dubbla användningsområden. Vi ville inte låsa ett rum till en specifik funktion, berättar Linköpings domkyrkopastorats dåvarande församlingsherde Göran Rehnström.

Bakgrunden var framför allt att Sankt Lars kyrka fylldes en gång i veckan – under lunchmusiken på fredagar. Annars var det många bänkrader som ofta gapade tomma. Samtidigt låg församlingslokalerna i en annan byggnad, bakom låsta dörrar där besökarna behövde knacka på för att släppas in. Helt upp och ned, menar Göran Rehnström:

– Det är ju till kyrkan människor söker sig. Det är öppna dörrar som gäller.

Lösningen blev att säga upp hyreskontraktet och därmed frigöra resurser för verksamheten och den grundläggande uppgiften, samt att kort och gott bygga ihop kyrka och församlingslokaler.

Läktaren byggdes ut tio meter och mitt i kyrkorummet, där läktaren slutar, uppfördes en flexibel glasvägg som antingen kan vikas fram eller undan beroende på behov och användning. På ena sidan, under läktaren, ryms de nya församlingslokalerna som har plats för omkring 40 personer, och på den andra det vanliga kyrkorummet – med vissa förändringar. Den tidigare sidoingången mot söder har byggts om till huvudingång och innanför portarna har bänkar tagits bort och ersatts med hopfällbara stolar. Effekten blir ett ljust, välkomnande kyrktorg som är lätt att möblera vid behov.

Dessutom går glasväggen som tidigare nämnt att fälla undan för att binda ihop de båda rummen – antingen för större föredrag eller möten, eller till exempel för lunchmusiken på fredagar som fortsätter att dra fulla hus.

Ovanför de nya församlingslokalerna har flera rum kunnat upprättas, bland annat har musikrummet som tidigare låg i en absidbyggnad kommit in i värmen och sakristian har flyttat upp för att tjäna som kombinerat samtalsrum.

Pastoratets kyrkoherde, Peter Lundborg, menar att förändringarna fått flera positiva effekter:

– Trots att Sankt Lars ligger mitt i Linköping city har det varit en ganska anonym kyrka. Genom att markera sydporten som huvudentré har den nu blivit en tydligare del av stadens offentliga rum, ett rum dit gatulivet fortsätter på ett naturligt sätt. Det gör att fler tittar in utan att egentligen ha något ärende eller sätter sig en stund i solen utanför kyrkporten.

– Inledningsvis funderade vi på olika sorters tillbyggnader till kyrkan, men det hade blivit både dyrt och svårt att få godkänt av länsstyrelse och kommun. Istället resonerade vi att vi ju skulle behöva underhålla kyrkans tak oavsett, så då var det lika bra att få in så mycket som möjligt under det taket. Sedan blev det också en väldigt bra lösning. Det blev funktionellt på många sätt.

En kyrka som kunde upplevas både intim och storslagen

S:t Olofs kyrka i Falköping hade mer eller mindre sett likadan ut sedan 1959. Bänkkvarteren fyllde hela långhuset och många och ojämna gravhällar gav en dålig tillgänglighet. Men pastoratet såg möjligheter till förändring, med en tydlig vision.

”Kaffet är väl kyrkans tredje sakrament?”

Vid en landsortskyrka finns inga intilliggande caféer eller andra bekvämligheter dit man kan hänvisa besökare. För Edsleskogs kyrka, strax utanför Åmål, skulle kaffesuget och behovet av en toalett bli början på något som skulle ge betydligt mer. Mer folk i kyrkan och bättre akustik, till exempel.

Hur gör man Sveriges vackraste kyrka mer flexibel?

Förråd för den monterbara scenen, ett inglasat rum där barn kan leka under gudstjänsten och varför inte ett café? Önskemålen och skisserna blev allt fler när Själevads kyrka 2016 återupptog det förändringsprojekt som påbörjats redan tio år tidigare. Men målet var precis detsamma: att skapa ett kyrkorum för alla tänkbara gudstjänster, sammankomster och arrangemang.

Flexibla kyrkorum

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Men också vanliga gudstjänster, meditation, öppen förskola, seniorträffar, soppluncher, körsång, kaffe och konsert. Vilka förväntningar finns på kyrkorummet i dag och hur kommer det att användas om 50 år? I den digitala utställningen Flexibla kyrkorum visar vi exempel från olika delar av landet, på hur kyrkorummet kan inrymma mer än bara ett rum.