Foto: Hässleholms församling

Kreativitet kan göra en övergiven kyrka redo för både rockkonsert och högmässa

Församlingen stod med två kyrkor där man egentligen bara behövde en, men genom kreativt tänkande och ett förhållningssätt utanför de traditionella ramarna fyllde man båda kyrkorummen med liv. Den sedan 70 år tomma kyrkan kunde därmed stå värd för såväl rockkonsert som dop och högmässa.

IGNABERGA KYRKA

Geografi: Strax söder om Hässleholms stadskärna, Lunds stift.
Typ av kyrka: Nygotisk tegelkyrka.
Uppförd: 1884–1887.
Genomförda förändringar: Inga alls. Kyrkan är mer eller mindre oförändrad sedan 1880-talet. Med flyttbara originalbänkar och ett kreativt tänkande har kyrkogårdens ytor kunnat användas för att möjliggöra bland annat konsertdagen kyrkorock.
Mer information och kontakt: Läs mer om Ignaberga nya kyrka hos Hässleholms församling

När Ignaberga nya kyrka invigdes 1887 skulle den ersätta den romanska medeltidskyrkan från 1100-talet som helt enkelt hade blivit för liten för den växande befolkningen. Det skulle dock inte dröja längre än till 1920-talet innan man insåg vikten av att ta vara på det gamla och bestämde sig för att återgå till den gamla kyrkan. Kvar stod Ignaberga nya kyrka – övergiven. Och det skulle den också göra i omkring 70 år.

– Rent praktiskt behöver man kanske bara en kyrka i en liten ort som Ignaberga. På 90-talet diskuterades om man över huvud taget skulle ha kvar den nya kyrkan, men de antikvariska myndigheterna tyckte absolut att den skulle bevaras och så blev det. Invändigt har den målats om en gång sedan den byggdes, men annars är allting precis som det var på 1880-talet. Den har ett lite shabby chic-utseende i dag, berättar Klas Sturesson, kyrkoherde i Hässleholms församling.

Och sedan har den alltså mer eller mindre stått oanvänd, med undantag för vid några tillfällen. 

Den 7 september 2019 skulle bli ett sådant tillfälle. Konceptet kyrkorock tillgängliggör det kyrkliga kulturarvet genom konserter med välkända artister i underutnyttjade kyrkor. Nu hade turen kommit till Ignaberga nya kyrka som, för att kunna användas, städades ur och gjordes ren. Utöver det var det mer än något annat kreativt tänkande och anpassningar utanför kyrkorummets väggar som möjliggjorde eftermiddagens och kvällens festivalliknande arrangemang inuti det. Några ombyggnationer behövdes inte, trots att 200 personer skulle komma för att delta i dans- och musikworkshops, äta sig mätta och lyssna på bland andra Thomas di Leva.

– Invändigt kunde vi enkelt frigöra yta tack vare de flyttbara originalbänkarna av parkbänkstyp. Vi hade sedan tidigare el indragen, men inget vatten, så vi hyrde in mobila toaletter och reste tält på och intill kyrkogården för att kunna erbjuda servering av lunch och fika samt backstage-utrymmen för artisterna. En lokal bank som deltog i arrangemanget fick också resa ett tält, berättar Klas Sturesson och fortsätter:

– Den här kyrkan är bra – man får in ett antal hundra personer och det är bra akustik i rummet. Vi vill fortsätta kunna erbjuda musik- och kulturevenemang, föreläsningar och andra sammankomster. Det är möjligt att vi låter den här kyrkan ha den profilen, även om allt inte är helt perfekt och nymålat – det ger en rätt härlig stämning och passar till den här typen av evenemang.

Ytterligare en vändning i historien om Ignaberga gamla och nya kyrka skulle inträffa under våren 2020, när den gamla kyrkan tvingades stänga på grund av rasrisk i valven. Något som gjorde att den ordinarie verksamheten, med dop, vigslar och begravningar, också fick flytta in i den nya kyrkan, om än temporärt.

– Även det har fungerat väldigt väl. Trots att rummet har stått oanvänt så länge är det en stor och rymlig kyrka. Vi har en standardmöblering för gudstjänst men kan enkelt anpassa och flytta om bänkarna efter ändamålet, säger Klas Sturesson.

”Barnperspektivet är drivkraften”

För tio år sedan började planerna om ett flexibelt kyrkorum att ta form i huvudet på Tomas Rådehed i Axbergs församling. Vikväggar, kaffemöjligheter och ett kombinerat församlingshem var de första tankarna. Men så blev det inte. Efter att ha insett vad församlingens verkliga behov var avlägsnade man varenda bänk från Hovsta kyrka och skapade rymd för lek, fika och mer eller mindre vad som helst.

Ett litet torg med stora möjligheter

I Klintehamn på Gotland var det egentligen inte några storslagna planer på flexibilitet som drog igång renoveringsarbetet av Hejde kyrka 2019. Men med relativt små insatser insåg man att ett kyrktorg kunde skapas, som skulle fylla precis de behov församlingen trots allt hade.

Många möjligheter med fasta väggar

Så få väggar som möjligt och rum som går att möblera efter sammanhanget. Det är ofta receptet för flexibilitet. Men när Vessige kyrka skulle ritas om gjorde man tvärtom – satte upp fler väggar och drog tydligare gränser. Nu kan körer öva och föredrag hållas samtidigt som kaffebryggaren puttrar och barnverksamheten pågår – och det är väl flexibelt om något?

Flexibla kyrkorum

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Men också vanliga gudstjänster, meditation, öppen förskola, seniorträffar, soppluncher, körsång, kaffe och konsert. Vilka förväntningar finns på kyrkorummet i dag och hur kommer det att användas om 50 år? I den digitala utställningen Flexibla kyrkorum visar vi exempel från olika delar av landet, på hur kyrkorummet kan inrymma mer än bara ett rum.