Foto: Ulrika Arenius

”Barnperspektivet är drivkraften”

För tio år sedan började planerna om ett flexibelt kyrkorum att ta form i huvudet på Tomas Rådehed i Axbergs församling. Vikväggar, kaffemöjligheter och ett kombinerat församlingshem var de första tankarna. Men så blev det inte. Efter att ha insett vad församlingens verkliga behov var avlägsnade man varenda bänk från Hovsta kyrka och skapade rymd för lek, fika och mer eller mindre vad som helst.

Hovsta kyrka

Geografi: 5 km norr om Örebros stadskärna, Strängnäs stift.
Typ av kyrka: Murad långhuskyrka.
Uppförd: De äldsta delarna av kyrkan är från 1100-talet, men successivt har tillbyggnationer skett. Bland annat genom tornet som tillkom på 1200-talet och en byggnadskropp i öster färdigställdes 1788.
Genomförda åtgärder: Samtliga bänkar har tagits bort och ersatts av stolar i både barn- och vuxenstorlek. Ett barnaltare har även tillverkats och mattor har införskaffats för att kunna täcka hela golvet under barnsamlingar.
Mer information och kontakt: Läs mer om Hovsta kyrka hos Axbergs församling

Hovsta kyrka är en liten medeltidskyrka i en villaförort till Örebro, med plats för ungefär 100 besökare. De äldsta delarna av kyrkan härstammar från 1100-talet, men genom åren har både renoveringar och utbyggnationer skett successivt och den vitkalkade interiören för snarare tankarna till en 1700-talskyrka. Bänkarna – som fram till för ett par år sedan upptog mer eller mindre hela kyrkans golv – var från sent 1900-tal.

– Därför var det inte ett lika stort beslut att göra oss av med dem som det kan vara i andra fall, för vare sig oss eller för länsstyrelsen, berättar kyrkoherde Tomas Rådehed.

Under de 13 år som han har varit kyrkoherde i församlingen har mycket hänt i såväl kyrkan som i samhället och församlingen. En kontinuerlig generationsväxling har lett till att andelen unga familjer och barn har ökat markant, och det har satt en tydlig prägel på kyrkans verksamhet – och på renoveringen av den.

– Den gamla synen på oss själva som mittpunkt i byn och att alla kommer till oss är förlegad. Nu handlar det om att vi, i ett samhälle där alla blir mer individuella, måste försöka möta dagens behov och följa med, utan att göra avkall på vår kärnverksamhet, säger Tomas Rådehed.

För Hovsta kyrka blev lösningen att dels rusta för framtidens svårutrönta och många olika möjligheter, dels se till sin omgivning och sätta barnen främst. Som ersättning för bänkarna köptes stolar in, såväl fullstora som lägre barnvarianter, och ett anpassat barnaltare byggdes och placerades alldeles intill entrén.

Idag har man en standardmöblering för gudstjänst, med stolar som täcker merparten av golvet i en v-formation och vid mindre samlingar kan antalet stolar begränsas och möbleringen ske runt altaret. På fredagar är det dock helt stolfritt. Då dukas ett långbord för fika upp och stora, mjuka mattor rullas ut och täcker hela golvet.

– Det kryper omkring barn överallt, det är fantastiskt. En av kyrkans utmaningar idag är att få människor engagerade. För oss är barnperspektivet drivkraften och vi tror på att skapa möjligheter för barn att från tidig ålder känna sig hemma i kyrkorummet. Att få minnas det som ett varmt och levande rum snarare än som en diffus bild av en hård kyrkbänk och en präst som mässar, säger Tomas Rådehed och avslutar:

– I flexibilitetstanken ligger framför allt att kunna möta kyrkorummet ur så många perspektiv som möjligt. Idag har vi ett rum där bara fantasin sätter gränserna.

Bygga nytt, bygga ihop eller bygga till?

Att förändra och förnya ett kyrkorum utan att bygga bort den gamla känslan – med alla minnen från dop, vigslar och begravningar – det är en konst. En konst som många är överens om att Lars Andersson och kollegorna lyckades alldeles utmärkt med när Byarums kyrka skulle renoveras 2018.

Kreativitet kan göra en övergiven kyrka redo för både rockkonsert och högmässa

Församlingen stod med två kyrkor där man egentligen bara behövde en, men genom kreativt tänkande och ett förhållningssätt utanför de traditionella ramarna fyllde man båda kyrkorummen med liv. Den sedan 70 år tomma kyrkan kunde därmed stå värd för såväl rockkonsert som dop och högmässa.

Ett litet torg med stora möjligheter

I Klintehamn på Gotland var det egentligen inte några storslagna planer på flexibilitet som drog igång renoveringsarbetet av Hejde kyrka 2019. Men med relativt små insatser insåg man att ett kyrktorg kunde skapas, som skulle fylla precis de behov församlingen trots allt hade.

Flexibla kyrkorum

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Men också vanliga gudstjänster, meditation, öppen förskola, seniorträffar, soppluncher, körsång, kaffe och konsert. Vilka förväntningar finns på kyrkorummet i dag och hur kommer det att användas om 50 år? I den digitala utställningen Flexibla kyrkorum visar vi exempel från olika delar av landet, på hur kyrkorummet kan inrymma mer än bara ett rum.