Foto: Kent Österdahl

Ett litet torg med stora möjligheter

I Klintehamn på Gotland var det egentligen inte några storslagna planer på flexibilitet som drog igång renoveringsarbetet av Hejde kyrka 2019. Men med relativt små insatser insåg man att ett kyrktorg kunde skapas, som skulle fylla precis de behov församlingen trots allt hade.

Hejde kyrka

Geografi: Strax väster om Gotlands mittpunkt, Visby stift.
Typ av kyrka: Vitputsad medeltidskyrka.
Uppförd: 1200-talets mitt. Ett nytt kor byggdes under 1300-talet och sakristian tillbyggdes 1795.
Genomförda förändringar: Totalt sex bänkrader har monterats bort för att ge plats åt ett kyrktorg som kan möbleras efter behov samt åt skåp där extra stolar och bord kan förvaras.  
Mer information och kontakt: Läs mer om Hejde kyrka hos Klinte pastorat

Hejde kyrka ligger i Klintehamn, ett stenkast väster om Gotlands mittpunkt. Torn, kor och långhus utgör den klassiska medeltida gotlandskyrkan som vanligtvis mest står värd för klassiska gudstjänster. Till Lucia brukar dock skolungdomar komma ut från staden för att fira och om somrarna arrangeras bland annat musik- och kubbkvällar.

Den renovering som skedde 2019 föranleddes egentligen inte av några större behov av förändring – eller för den delen av några tankar på begreppet flexibelt kyrkorum. Mer än något annat var det tornrummets skick som behövde åtgärdas.

– Taket var svart där uppe och färgen hade börjat flagna, så det var helt enkelt dags att göra något. Vi skulle även byta uppvärmning från el till fliseldning, berättar Anders Wahlby, Hejde församlingsråds ordförande.

Men när man ändå skulle renovera kom tankarna om att också förbättra användningen av kyrkorummet. Det man trots allt hade saknat i den ganska stora och till största del bänkfyllda kyrkan var en naturlig yta för att umgås. En plats där ett bord enkelt kunde dukas upp för en enklare servering, där besökare kunde slå sig ned på väg in eller ut från kyrkan, eller om de tillhör den yngre besökarskaran – sätta sig och måla under en gudstjänst som drar ut på tiden.

– Tidigare la vi ibland upp bänkskivor på bänkarnas ryggar för att få en plats att servera kaffe från, säger Anders Wahlby

Längst bak i kyrkan ledde ett ensamt trappsteg till en upphöjd platå, där totalt åtta bänkrader kantade vägen upp till orgelläktare och torn. För att upplåta plats åt det nya kyrktorget och förbättra tillgängligheten jämnades dock golvet ut till samma nivå och sex av de åtta bakersta bänkraderna monterades bort. På den norra sidan mittgången i finns nu plats för just bord, stolar eller vad tillfället kräver, och i söder har skåp för extra möblemang kunnat byggas in.

– Länsstyrelsen krävde att vi satte en vikvägg av de gamla bänkdörrarna till det nya kyrktorget. När den är stängd ser det ut precis som förut och med den nya ytan har vi fått helt nya möjligheter. Församlingen är också väldigt nöjd vilket gör det ännu roligare, säger Anders Wahlby.

Kreativitet kan göra en övergiven kyrka redo för både rockkonsert och högmässa

Församlingen stod med två kyrkor där man egentligen bara behövde en, men genom kreativt tänkande och ett förhållningssätt utanför de traditionella ramarna fyllde man båda kyrkorummen med liv. Den sedan 70 år tomma kyrkan kunde därmed stå värd för såväl rockkonsert som dop och högmässa.

Många möjligheter med fasta väggar

Så få väggar som möjligt och rum som går att möblera efter sammanhanget. Det är ofta receptet för flexibilitet. Men när Vessige kyrka skulle ritas om gjorde man tvärtom – satte upp fler väggar och drog tydligare gränser. Nu kan körer öva och föredrag hållas samtidigt som kaffebryggaren puttrar och barnverksamheten pågår – och det är väl flexibelt om något?

En kyrka som kunde upplevas både intim och storslagen

S:t Olofs kyrka i Falköping hade mer eller mindre sett likadan ut sedan 1959. Bänkkvarteren fyllde hela långhuset och många och ojämna gravhällar gav en dålig tillgänglighet. Men pastoratet såg möjligheter till förändring, med en tydlig vision.

Flexibla kyrkorum

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Men också vanliga gudstjänster, meditation, öppen förskola, seniorträffar, soppluncher, körsång, kaffe och konsert. Vilka förväntningar finns på kyrkorummet i dag och hur kommer det att användas om 50 år? I den digitala utställningen Flexibla kyrkorum visar vi exempel från olika delar av landet, på hur kyrkorummet kan inrymma mer än bara ett rum.