Foto: Magnus Aronson och Patrik Häggqvist

Vigsel

Att säga Ja till kärleken!

Bröllop i Farsta församling

Vigseln är två människors uttryck för att de tror på kärleken. Vigselgudstjänsten är en viktig högtid oavsett hur ni väljer att utforma den. Präst och brudpar träffas i god tid före vigseln för att förbereda gudstjänsten.

En vigselgudstjänst kan ske i enskildhet (med endast två vittnen) eller äga rum med många närvarande. I båda fallen är det en viktig högtid. I god tid före vigseln träffas brudpar och präst för gemensam planering.

En hjälp för dig att förbereda bröllopet

Det är särskilt viktigt att ta kontakt i god tid om ni vill ha en speciell dag, plats eller tid. Kontakta oss, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Kyrka, vaktmästare, musiker och präst är gratis.

Vigeselsamtal

Inför vigseln kommer ni att ha ett vigselsamtal tillsammans med prästen. Under samtalet planerar ni vigseln: vilka texter som ska läsas, hur löftena ska låta, vem som gör vad och när? För prästen blir samtalet dessutom ett sätt att lära känna er, och en bra grund för hens vigseltal till er.

Samtalet kan ni ha i kyrkan eller hemma hos er. Om ni väljer att ha det hemma, kan ni sedan ha ett möte i kyrkan. Då går ni igenom ceremonin på plats för att ni ska känna er bekväma under vigseln. 

Sätt er personliga prägel på vigseln

Många par sätter sin egen prägel på vigseln genom att välja psalmer, musik och texter. Läs och lyssna gärna på några olika alternativ på sidan vigselgudstjänst.

Så går en vigselgudstjänst till
 
Vad består en vigsel av?

En kyrklig vigsel är en gudstjänst som består i huvudsak av tre delar:

  • En inledande del där prästen välkomnar gästerna och brudparet. Prästen talar om äktenskapet och kärleken – vad det är ur ett kristet perspektiv. Bibeltexter som handlar om kärlek och äktenskap läses av prästen eller någon annan.
  • I del två får brudparet svara på frågan om de vill gifta sig med varandra. Sedan överlämnas ringen/ringarna till prästen som läser en bön över den innan den lämnas tillbaka till brudparet. Dessa håller tillsammans i ringen medan de uttalar sina löften till varandra. Prästen bekräftar (stadfäster) sedan äktenskapet.
  • I den tredje delen får paret ta del av prästens och församlingens omsorg. Det sker genom böner och välsignelse. Oftast håller prästen även ett vigseltal till de nyvigda. Många par vill påverka vigselceremonin så att den känns personlig. Det brukar man göra genom val av bibeltexter, dikter, psalmer och annan musik som ger den stämning man vill ha.

Boka dop/vigsel/begravning

Tel: 08-683 63 08 eller 08-683 63 09
Boka dop online: Hitta lediga doptider och boka direkt
e-post: farsta.bokning@svenskakyrkan.se 
Besöksdress: Lingvägen 149, 123 61 Farsta