Svenska kyrkan i Farsta

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Farsta Besöksadress: Lingvägen 149, 12361 Farsta Telefon: +46(8)6836300 E-post till Svenska kyrkan i Farsta

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Medlemskap

Att vara medlem i Svenska kyrkan och tillhöra en lokal församling


Här hittar du blanketter för inträde i Svenska kyrkan. 

SÅ BLIR DU MEDLEM 
Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften går framför allt till din lokala församling. Du blir medlem genom att ansöka om inträde i Svenska kyrkan, skicka ansökan till den församling du tillhör. Är du osäker på om du tillhör Farsta församling? Ring eller maila oss, se kontaktuppgifter nedan.

Anmälan om inträdesansökan
Anmälan om inträde för barn under 18 år

Blanketten skickar du till: Farsta församling, Lingvägen 149, 123 61 Farsta.

Du kan också kontakta oss via Farsta församling eller ringa expeditionen 08-683 63 00.

Medlemsavgiften i Farsta
Den avgift som medlemmar i Svenska kyrkan i Farsta betalar går bland annat till att hålla kyrkorna i gott skick. I Farsta församling finns Söderledskyrkan, Stora Sköndals kyrka och Farstastrandkyrkan. I Farsta församling kan du finna glädje, ro, gemenskap, och stöd genom gudstjänster, körer, mötesträffar, barngrupper och mycket mer. Läs mer om vad bidrar till i Farsta genom att gå med i Svenska kyrkan.

Urträde
Det kostar ingenting att avsluta sitt medlemsskap i Svenska kyrkan och det kan man göra genom en skriftlig begäran till församlingsexpeditionen där man är folkbokförd. Anmälan skall göras personligen, skriftligt med egenhändig namnteckning. När man anmält utträde ur Svenska kyrkan ska man få ett skriftligt bevis på det. För den som inte fyllt 18 år görs anmälan av vårdnadshavare. Det krävs samtycke av barnet självt om barnet fyllt 12 år. Varje medlem är viktig och bidrar på olika sätt till Svenska kyrkans liv och verksamhet. Om du funderar på utträde ur Svenska kyrkan.

Anmälan om urträdesansökan. 
Du kan även kontakta oss via Farsta församling eller ringa expeditionen 08-683 63 00 om du har ytterligare frågor eller funderingar.

Du är en del av Svenska kyrkan i Farsta. Tillsammans främjar vi det som är livsviktigt och hoppfullt i vår del av Stockholm – Farsta. Tack för att vi gör detta tillsammans! Alla behövs.

Anette Westergren Järnkrantz, kyrkoherde