Humlankalendern

Humlankalendern uppmärksammar beroende- och missbruksproblem samt sprider stöd och kunskap om vart du kan vända dig om ett barn far illa eller mår dåligt.

Humlan startades som ett projekt 1997 av Svenska kyrkan i Farsta, Farsta stadsdelsförvaltning och BUP Farsta (Barn och ungdomspsykiatrin). Sedan 2003 drivs Humlan av Svenska kyrkan i Farsta och Farsta stadsdelsförvaltning.

De första åren utbildades och arbetade gruppledarna efter Rädda Barnens metod: När mamma eller pappa dricker. Idag har samtliga gruppledare Ersta Vändpunktens utbildning.

I Humlangrupperna träffas barnen/ungdomarna tillsammans med gruppledarna under en termin. Fokuset i grupperna är på barnen/ungdomarna och deras upplevelse av sin situation. 

Syftet med denna kalender är att sprida kunskapen om att stödgruppen Humlan finns.

Varje månad under 2023 kommer vi sprida information och kunskap om vart du kan vända dig om ett barn far illa eller mår dåligt. 

Januari

"Jag förstår inte varför vuxna dricker när dom har barn" 12 år

Februari

"Jag litar inte på någon" 11 år

Humlan

Stödgrupp för barn och ungdomar till föräldrar med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.