Humlan

Humlan i Farsta är en stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar som har levt eller lever i en familj där någon är beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel och/eller har en psykisk sjukdom. Verksamheten drivs av Svenska kyrkan i samarbete med Stockholms stad.

Vi har barn & ungdomsgrupper där du får möjlighet att:

  • Lära mer om vad alkohol, drogberoende och psykisk sjukdom innebär.
  • Lära känna dig själv bättre.
  • Stärka ditt självförtroende.
  • Träffa andra barn/ungdomar i samma situation.

Vad gör man i grupperna?

  • Träffas 1,5 tim/veckan (ca 15 ggr).
  • Pratar
  • Gör olika övningar.
  • Tar upp olika teman.
  • Fikar och gör roliga saker tillsammans.

Att gå med i en stödgrupp innebär att man får möta jämnåriga som har samma erfarenheter. Det är skönt att få höra att man inte är ensam och det är viktigt att få veta att det aldrig är barns fel när vuxna mår dåligt. Gruppen leds av vuxna som har erfarenhet av unga människors olika situationer.

Idag räknar man med att det i Sverige finns ca 450 000 barn/ungomar som har en nära anhörig med psykisk sjukdom/missbrsproblematik. Detta motsvarar 3-4 barn i varje klass.

Målgrupp: 7-18 år (grupperna delas in efter ålder)
Antal/grupp:
Sex deltagare per grupp
När:
Måndag eftermiddag, 1,5 timmar per gång
Plats: Söderledskyrkan, T-bana Hökarängen

Kontakt till Humlan

Ellinor Fridlund, Familjebehandlare, Farsta stadsdelsförvaltning 
08-508 19715, 076-12 19715 (SMS)
ellinor.fridlund@stockholm.se

Lena Ljungström diakon Farsta församling
08-683 63 14, 073-041 19 33 (SMS)
lena.ljungstrom@svenskakyrkan.se

Instagram: https://www.instagram.com/humlanfarsta/
facebook: 
https://www.facebook.com/humlanfarsta
Du är välkommen att kontakta oss på det sätt som passar dig bäst.

 

Humlan är ett samarbete mellan Stockholms stad och Svenska kyrkan i Farsta

Att humlor kan flyga är en fysisk omöjlighet. Men det gör den! Vi tänker att våra små Humlor också kan flyga ändå, trots allt. Det finns hopp!

Bra telefonnummer att ringa

Farsta socialtjänst
växeln 08-508 18 000

BRIS
116 111

Socialjouren
08-508 400 00 - efter kl 17 + helger

Ersta vändpunkten
08-714 62 16

Trygga barnen
070-477 79 10,
www.tryggabarnen.org

Maskrosbarn
www.maskrosbarn.org

Farsta församling
Humlan 08-683 63 00

 

AKUT
Polis, brandkår, ambulans 112

Humlankalendern

Humlankalendern uppmärksammar beroende- och missbruksproblem samt sprider stöd och kunskap om vart du kan vända dig om ett barn far illa eller mår dåligt.