Svenska kyrkan i Farsta

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Farsta Besöksadress: Lingvägen 149, 12361 Farsta Telefon: +46(8)6836300 E-post till Svenska kyrkan i Farsta

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster

Gudstjänsten är ett möte mellan människa och Gud/människa och människa. I gudstjänsten delar vi vad det innebär att vara människa. Här finns uttryck för sorg, glädje, tacksamhet, skuld, kärlek, omtanke...


Söderledskyrkan

Högmässa - Söndagar 11.00
En gudstjänst med nattvard. Det erbjuds söndagsskola för barn under pågående mössa. I alla församlingens söndagsgudstjänster spelas och/eller sjungs fin musik. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe. Mässa med särskilt barnfokus (Mässa med små och stora firas 4/2, 25/3, 22/4).
Plats: Söderledskyrkan

Mässa med små och stora 
En gudstjänst för alla, men där barnen är i extra fokus.
När: Söndag kl 11.00 4 feb, 25 mars och 22 april.
Plats: Söderledskyrkan

Förbönsmässa - Tisdagar 12.00
En lite enklare vardagmässa med nattvard och förbön.
Plats: Mariakapellet, Kornet.

Kvällsmässa - Onsdagar 18.30
Mässa med nattvard. Det finns möjlighet att sitta i stillhet inför mässan från kl 18.00.
Plats: Söderledskyrkan

Fredagsbön - Fredagar 15.00
Plats: Mariakapellet, Kornet

Farstastrandkyrkan

Högmässa - Söndagar 11.00
En gudstjänst med nattvard. I alla församlingens söndagsgudstjänster spelas och/eller sjungs fin musik. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe. Mässa med stärskilt barnfokus (Mässa med små och stora) firas 4/2, 4/3, 18/3. 15/4.
Plats: Farstastrandkyrkan

Mässa med små och stora
En gudstjänst för alla, men där barnen är i extra i fokus.
När: Söndag kl 11.00, 4 feb, 4/mars, 18 mars, 15 april.
Plats: Farstastrandkyrkan

Veckomässa - Onsdagar 12.00
En lite enklare vardagmässa med nattvard.
Plats: Farstastrandkyrkan.

Stora Sköndals kyrka

Högmässa - Söndagar 11.00
En gudstjänst med nattvard. I alla församlingens söndagsgudstjänster spelas och/eller sjungs fin musik. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe. Mässa med sräskilt barnfokus (Mässa med små och stora) firas 14/1, 25/3, 29/4.
Plats: Stora Sköndals kyrka

Mässa med små och stora
En gudstjänst för alla, men där barnen är extra i fokus.
När: Söndag kl 11.00 25 mars, 29 april.
Plats: Stora Sköndals kyrka

Morgonmässa
Vissa tisdagar börjar vi dagen med en morgonmässa.
När: Tisdagar kl. 08.30 13/2, 27/3, 10/4, 17/4, 24/4, 8/5, 5/6 och 19/6.
Plats: Stora Sköndals kyrka

Vardagsgudstjänst
På ett nära och vardagligt sätt försöker vi utforsla vad kyrka är.
När: Tisdag kl 18.00, 30/, 13/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4 och 8/5.
Plats: Stora Sköndals kyrka.

Sinnesro vid dagens slut
Vi delar erfarenheter ur livet och skapar tillsammans förutsättningar att finna sinnesro.
Drop in fika från 18.30
När: Tisdag kl 19.00 23/1, 20/2, 20/3, 17/4 och 15/5
Plats: Stora Sköndals kyrka

Veckomässa - Onsdagar 18.00
Mässa med nattvard.
Plats: Stora Sköndals kyrka

Centrumkyrkan

Gudstjänst
En gång i månaden firar vi gudstjänst på söndagar i Centrumkyrkan. Det är gudstjänst även andra söndagar men då med Equmeniakyrkan.
När: Söndag kl 11.00, 14/1, 4/2, 4/3, 8/4, 6/5 och 3/6.
Plats: Centrumkyrkan

Kvällsmässa
Vi firar en lite enklare mässa. Efter mässan är det Samtal med Markus - ett bibelsamtal om evangelisten Markus. 
När: Torsdag kl 19.00. Samtalet startar kl. 19.30 (efter kvällsmässan 19.00) och håller på ungefär en timme.
Plats: Centrumkyrkan

Postiljonen

Gudstjänst
En onsdag i månaden firas gudstjänst på onsdagar på Postiljonen (vård- och omsorgsboende)
När: kl. 10.30 7 feb, 7 mars, 11 april, 2 maj och 13 juni
Plats: Postiljonen