Foto: Unsplash

GDPR - vid deltagande i vuxenverksamhet/grupp

När du deltar i någon av församlingens grupper riktade till vuxna behöver vi hantera vissa personuppgifter.

Om du är med i en av våra vuxengrupper
Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behöver behandla dina (och i vissa fall en anhörigs) personuppgifter för att du ska kunna delta i vår grupp.

Uppgifter om dig
Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder:

  • Om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för ditt deltagande i vår verksamhet behöver vi kunna kontakta dig. Behandlingen utförs för att uppfylla ett avtal med dig.
  • Vi behöver skicka vissa av dina personuppgifter till Sensus studieförbund för att vi ska kunna få bidrag för ditt deltagande i gruppen (enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen). Behandlingen utförs för att uppfylla ett avtal med dig.
  • Vi kan i vissa grupper sammanställa alla gruppmedlemmars namn och kontaktuppgifter i en lista som lämnas ut till varje medlem. Behandlingen utförs med stöd av vårt och våra gruppmedlemmars berättigade intresse av att kunna kontakta varandra inom ramen för gruppverksamheten.
  • Vi tar ibland foton och filmer i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där du finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial[SG1] . Läs mer om hur vi hanterar bilder och filmer. https://www.svenskakyrkan.se/farsta/gdpr---om-du-ar-med-pa-bild-eller-filmmaterial

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan avtalet om deltagande i gruppen inte ingås och du kan då inte delta i gruppen.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om anhörig
Vi kan komma att spara kontaktuppgifter till någon anhörig till dig som gruppmedlem. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att veta vem vi ska kontakta om något händer dig när du vistas hos oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
När du anmäler dig till en grupp hos Farsta församling lämnar du också in personuppgifter om dig till oss. Detta görs vanligen på en blankett eller i annat formulär på webben där du själv fyller i personuppgifterna.

För dig som deltagare rör det sig vanligtvis om namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personnummer samlas in för att vi ska kunna få bidrag från Sensus studieförbund och för att kunna lägga in uppgifterna i Kyrksam. Under din tid i gruppen kan vi även komma att behandla foton och filmer där du finns med.

För din anhörige rör det sig vanligtvis om namn, relation och telefonnummer.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Alla personuppgifter sparas hos Farsta församling under tiden du deltar i vår verksamhet. Vid terminsstart uppdaterar vi dina personuppgifter och kasserar inaktuella blanketter med personuppgifter.

 Vilka rättigheter har du?
Farsta församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se https://www.svenskakyrkan.se/farsta/personuppgifter

Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.