Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

I kyrkan är dopet alltid glädje och fest!

OM DOPET
I dopet får vi ett löfte om att Gud är med oss genom hela livet, vad som än händer. Dopet är ett sakrament, en helig handling. Att döpa sitt barn innebär ofta många tankar och funderingar. I dopet kommer man till kyrkan med sitt barn, sig själv, sina tankar och känslor. I en handling som ägt rum i kyrkan under hundratals år möter man något som både är mycket personligt och nära, men också stort och annorlunda. I dopet möts tradition, familjehögtid och gudstjänst.

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Att döpas

Många tror att dopet är en namngivningsceremoni, men dopet är mycket mer. Vid dopet säger prästen barnets namn högt så att hela församlingen hör det. Då nämns Guds namn och barnets namn samtidigt och det visar på deras samhörighet. Med dopet hamnar jag i en gemenskap som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv, och framåt tillsammans med alla andra människor som på något sätt vill höra till Jesus.

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud som också vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Ingen trosprestation utan en gåva från Gud

Dopet är ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud som drar in oss i Guds kärlek och Guds kärleks seger över all ondska och allt mörker. Det ställs inga krav på den som döps, utan förväntningarna vilar på den församling som ser dopet äga rum. Föräldrar, faddrar, syskon, vänner och församlingen ska påminna den döpta om den gåva som givits och vad den betyder.

Man kan döpas oavsett ålder

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. Man får en kort undervisning, ofta i samband med konfirmation. De som har döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid. Dopet är också en grundförutsättning för medlemsskap i Svenska kyrkan.

 

Boka tid och plats för dop/vigsel/begravning

Tel: 08-683 63 08 eller 08-683 63 09
e-post: farsta.bokning@svenskakyrkan.se 
Besöksdress: Lingvägen 149, 123 61 Farsta