Sju skäl att vara medlem

Som medlem i Svenska kyrkan får du möjlighet att vara med i ett sammanhang, att vara delaktig.

Anledningarna till att vara medlem i Svenska kyrkan är många. Här följer några av dem:

Solidaritet – för alla överallt >

Livets stora händelser > 

Kultur, musik och körer >

Barn och ungdomar >

Olyckor, kriser och katastrofer >

Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken >

En plats för eftertanke >

Livets stora händelser

Som ett löfte om Guds närvaro i allt som sker vill Svenska kyrkan vara närvarande i livets alla skiftningar. Nära i såväl vardagen som när vi samlas till att fira de stora livshögtiderna tillsammans: dop, konfirmation och vigsel. Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort. Alla dessa tillfällen markerar en övergång till något nytt och då är det naturligt för kyrkan att finnas med.
Upp

Solidaritet – för alla överallt

Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har. I församlingarna finns ett omfattande socialt arbete. På en del orter finns soppkök för hemlösa, på andra ställen erbjuds aktiviteter för ensamma, gamla eller socialt utsatta människor. Svenska kyrkan ger alltid alla möjligheten att få någon att tala med.

Världen runt. Svenska kyrkan finns också runt om i världen till stöd för turister, studenter och bofasta utlandssvenskar. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av detta sociala arbete. Flyktingar är en grupp som kan vara särskilt utsatt och sakna möjlighet att göra sin röst hörd. Svenska kyrkan arbetar för att alla människor ska ha ett värdigt liv. Detta kan ta sig uttryck i ett särskilt stöd till asylsökande eller i rikstäckande upprop för flyktingars situation.
Upp

Barn och ungdomar

”Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in”, säger Jesus i Markusevangeliet. För Jesus är barnet viktigt och värdefullt och framstår till och med som en förebild.

Det är en stor utmaning för Svenska kyrkan att sätta barnet i främsta rummet. Barn är självständiga personer och måste därför få möjlighet och tillfälle att uttrycka sin tro på sina egna villkor. De upplevelser som barnen får i kyrkans verksamhet har stor betydelse för hela livet.

Omsorg för barn. I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, som musiklek, tjejgrupper, söndagsskola och barntimmar. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar varje år. Varje år görs ca 2 miljoner besök i den öppna verksamheten: öppen förskola, skolbesök i kyrkan med mera. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bidrar till att många barn och unga får meningsfulla sysslor i sina liv.
Upp

Kultur, musik och körer

Svenska kyrkan är en av de största kulturinstitutionerna i samhället. Med sina många rum och miljöer är kyrkan en omistlig del av vårt gemensamma kulturarv. Valven, konsten och kyrkogårdarna bjuder besökaren rika kulturupplevelser på de mest oväntade platser i landet. En viktig uppgift i kyrkans kulturarbete är att öppna kyrkans kulturarv och göra det tillgängligt för alla människor.
I Svenska kyrkan kan du också utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. Kyrkorummet är en av de viktigaste musikscenerna i Sverige och du har alltid möjlighet att medverka. I Svenska kyrkan finns plats för all typ av musik. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.
Upp

Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken

Över hela Sverige finns närmare 3 400 kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan. Alla dessa byggnader ser olika ut. De allra flesta används för sitt ursprungssyfte – att vara ett gudstjänstrum. Kyrkobyggnaden är en del av församlingens och landets historia. Att gå på vandring i ett kyrkorum är att förflytta sig genom den kristna traditionen, att röra sig i olika tider. Kyrkobyggnaden är full av historia. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer rymmer berättelser.

På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är också uppskattad av många som den tysta avskilda platsen för egna tankar. Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till vårdandet av landets kyrkor och till möjligheten att hålla dem öppna.
Upp

Olyckor, kriser och katastrofer

Möjligheterna för Svenska kyrkan att finnas där behoven finns är stora. Verksamhet finns över hela landet och dessutom på många platser runt om i världen. Efter tsunamin i Asien i december 2004 deltog Svenska kyrkan aktivt i krisarbetet både lokalt och hemma i Sverige. Estonia-katastrofen 1994, diskoteksbranden i Göteborg 1998 och stormen Gudrun 2005 är andra exempel på större insatser.

Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Tack vare att Svenska kyrkan finns i hela landet är hjälpen snabbt på plats. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. De konkreta insatserna sker i den församling där en olycka skett, eller där de drabbade bor.

Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. Det kan handla om allt från att se till att det finns tak över huvudet till att bidra med långsiktig psykosocial hjälp. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Utlandsförsamlingarna står i nära kontakt med ambassader och andra lokala aktörer.
Upp

En plats för eftertanke

Kanske känner du en längtan inom dig efter något mer än vardagen? En förhoppning om att det ska finnas en djupare mening i allt? Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud. Svenska kyrkan vill också ge möjlighet till eftertanke, tro och engagemang. Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.
Upp