Julinsamlingen 2020

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Act Svenska kyrkans julinsamling pågår mellan första advent och trettondagen. Läs mer om årets insamling och hur du kan bidra här.

Bryt en tradition!

Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv. 
Swisha din julgåva till 123 303 84 45. Märk gåvan ”Julinsamlingen 2020”.
Tack för ditt bidrag!

Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under julen, en av våra största kristna högtider. Traditioner är invanda seder och bruk, språk och värderingar som förs vidare från generation till generation. Ofta skapar de en trygg ram runt våra liv, oavsett var i världen vi lever.

Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp drabbar många flickor runtom i världen. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort, en del inte äldre än 10 år. Var tredje flicka utsätts för våld under sitt liv – bara för att hon är flicka. Skadliga sedvänjor, strukturer och normer berövar flickor och kvinnor makten över sina liv. Det kan vi inte acceptera!

Som kyrka har vi särskilt ansvar
I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Därför är det avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från exempelvis tvångsgifte, könsstympning och andra övergrepp.

Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga delar av samhället.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner!

För mer information om Julinsamlingen 2020