Färingsö församling

Prata med oss

Kontakt

Färingsö församling Besöksadress: Herman Palms plan 4 A, 17961 Stenhamra Postadress: BOX 7, 17903 STENHAMRA Telefon: +46(8)56420920 E-post till Färingsö församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning

Det är viktigt att få ta ett högtidligt, värdigt avsked av dem som lämnat oss genom döden.

 

Väl beprövad ritual för avsked

Våra fyra medeltida kyrkor erbjuder en skön och traditionsmättad miljö. För dem som tillhörde Svenska kyrkan är kyrkans tjänster kostnadsfria.

Begravningsgudstjänsten är en väl beprövad ritual för avsked och vill vara en akt av kärlek till de avlidna. Vi tackar Gud för allt vad de döda givit och betytt för de stod dem nära. Vi överlämnar de avlidna i Guds beskydd och lyser frid över deras liv och livsgärning. Gudstjänsten följer den ordning som finns i kyrkohandboken och vill också förmedla tröst och hopp till anhöriga och vänner samt ge en stunds stillhet och eftertanke kring livets korthet och dödens allvar. Kyrkan tror att Jesus Kristus genom sin död och uppståndelse besegrat syndens och dödens makt och öppnat vägen till det eviga livet. I Kristi närhet blir avskedet trots all sorg och saknad fyllt av kärlek, tro och hopp.

Den präst som skall leda begravningsgudstjänsten tar kontakt med de närmast anhöriga för ett förberedande samtal. Här får man hjälp med psalm och musikval, att bearbeta sin sorg, samt förbereda för begravningsgudstjänsten.

Så här går en begravningsgudstjänst till. (Länken öppnas i nytt fönster.)

Här finns exempel på bilbeltexter som kan läsas vid begravningsgudstjänsten.

Tacksägelse

För avlidna som tillhörde Färingsö församling sker tacksägelse och klockringning i församlingens gudstjänst oftast nästkommande söndag efter dödsfallet. Till denna tacksägelse får anhöriga en skriftlig inbjudan. Ibland hålls tacksägelse även för icke församlingsbor om dessa har haft en speciell anknytning till Färingsö.

De som önskar minnesstund efter begravningen kontaktar pastorsexpeditionen för mer information. Efter begravningen står gärna prästen till förfogande för fortsatta sorgesamtal.

Församlingens gudstjänster och övriga verksamheter som presenteras i församlingsbladet erbjuder olika former av berikande gemenskap.

Våra rutiner vid gravsättning

För Sånga, Skå, Färentuna och Hilleshögs kyrkogårdar:

  1. Nedre stämplagret tas bort.
  2. Återfyllning för hand från jordlåda.
  3. Borttagning av stämplager efter hand och återfyllning från traktorkärra.
  4. Ytterligare påfyllning efter behov då jordmassan sammanfaller.

Vi i Färingsö församling har haft ovanstående rutin sedan länge. Vad gäller uppföljning och kontroll räcker det oftast att med egna ögon se hur de nygrävda gravarna sjunker efter en tid. Man bör dock beakta att olika jordmån kräver olika lång tid för att sammanfalla.

Vanliga frågor om begravning

Läs mer om begravning på Svenska kyrkans hemsida. www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=655978