Ljus i kyrka

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. Under begravningsgudstjänsten får anhöriga utrymme att minnas, hedra och ta avsked av den som har lämnat oss. Vi gör det i kärlekens, försoningens, förlåtelsens och evighetshoppets tecken.

Att samlas till begravningsgudstjänst är ett tillfälle att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidna och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

I en begravningsgudstjänst kan vi gemensamt stötta varandra och minnas den som gått bort. En begravningsgudstjänst följer en given form, men kan göras väldigt personlig.

 Så här går en begravningsgudstjänst till.

Här finns exempel på bilbeltexter som kan läsas vid begravningsgudstjänsten.

Tacksägelse

För avlidna som tillhörde Färingsö församling sker tacksägelse och klockringning i församlingens gudstjänst oftast nästkommande söndag efter dödsfallet. Till denna tacksägelse får anhöriga en skriftlig inbjudan. 

De som önskar minnesstund efter begravningen kontaktar pastorsexpeditionen för mer information. Efter begravningen står gärna prästen till förfogande för fortsatta sorgesamtal.

Församlingens gudstjänster och övriga verksamheter som presenteras i månadsbladet erbjuder olika former av berikande gemenskap.

Vanliga frågor om begravning

Läs mer om begravning på Svenska kyrkans hemsida.

Vad händer efter begravningen?

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen om du har frågor. 

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen sköter om våra fyra kyrkogårdar i Färingsö församling. Vi ansvarar för begravningsverksamheten för alla - oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.