Meny

Församlingsråden

Församlingsrådet är församlingens styrelse. Det består av förtroendevalda som utses av kyrkofullmäktige på förslag från församlingens medlemmar. Tillsammans med församlingspersonalen ansvarar församlingsråden för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda.

Församlingens grundläggande uppgift är, enligt kyrkoordningen, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingarna beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten.

Information om församlingarnas förtroendevalda i församlingsråden finns på församlingarnas respektive sidor klicka här

Församlingsråden ersatte kyrkoråden som fram till 2014 fanns i varje församling.