Foto: Shutterstock

Det här bidrar du till som medlem

Mycket av det som händer i Svenska kyrkan är välkänt, som gudstjänster, musik, dop och vigsel. Annat sker mer i det tysta, som socialt arbete bland unga och vuxna, familjerådgivning och stöd i sorgen. Vi finns på plats vid olyckor och kriser, på sjukhuset och på häktet. Alla medlemmar behövs för att Svenska kyrkan ska kunna bedriva verksamheter för människor i alla åldrar, genom hela livet.

Ladda ned texten som pdf klicka här

Svenska kyrkan Falun består av Aspeboda, Falu Kristine, Grycksbo, Stora Kopparbergs och Vika-Hosjö församlingar. I Falun finns också Sjukhuskyrkan, högskolepräst och häktespräst.

Solidaritet - för alla överallt

Svenska kyrkan arbetar utifrån alla människors lika värde, oavsett kön, ålder, sexuell läggning och trosuppfattning. Svenska kyrkan Falun stöttar RIA-stugan i Falun och driver mottagningen Diakonipengen för ekonomiskt stöd. Vi finns på häktet. Runt om i världen finns Svenska kyrkan till stöd för turister, studenter och utlandssvenskar.

Barn, unga och vuxna

I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och unga, för deras växande och trygghet. I och kring Falun finns barn- och ungdomsgrupper, ungdomsgården Grönan och konfirmandgrupper där vi pratar om livet, döden och allt däremellan. Vi har öppen förskola, After school, musiklek och körer. Vi finns för studenter och personal på Högskolan Dalarna. För vuxna finns församlingsträffar, musikcaféer, soppluncher, samtalsgrupper, ännu fler körer, andakter på äldreboenden med mera.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning, i samarbete med S:t Lukas Dalarna, erbjuder stöd och hjälp i samlevnadsfrågor för par, familjer och ensamstående.

Stöd i kris och sorg

Kyrkan finns tillhands dygnet runt för alla, även för den som inte är medlem. Du kan ringa till oss och boka samtal med präst eller diakon, eller till jourhavande präst tel. 112 klockan 17.00-06.00 alla dagar eller chatta. Vi har stödgrupper för barn, unga och vuxna i sorg. På Falu lasarett finns Sjukhuskyrkan.

Vid olyckor, kriser och katastrofer

Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer och i krigshärjade områden.

Livets stora händelser

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. I Svenska kyrkan välkomnas det nya barnet, tonåringar erbjuds tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på. Här manifesteras kärleken till den man älskar och vi får ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Kultur, musik och körer

Utveckla ditt musikintresse, sjung i kör eller gå på konsert i Svenska kyrkan. Hos oss finns körer för barn, unga och vuxna och med flera olika inriktningar. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang.

Kyrkor och kyrkogårdar – historiska landmärken

Våra kyrkobyggnader och kyrkogårdar är fulla av historia och har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkorna i pastoratet är konstskatter som berättar om det som var och knyter oss till de generationer som kom före oss. Kyrkan är uppskattad som en tyst, avskild plats för egna tankar. Medlemmarnas avgifter bidrar till att kyrkorna kan hålla öppet och bevaras i gott skick. För underhåll av kyrkogårdarna betalar både du som är medlem och du som inte är medlem i kyrkan begravningsavgift.

En plats för eftertanke

Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär. Varje söndag firar vi gudstjänst i en kyrka nära dig.

Du som är medlem

Tack för ditt stöd. Varje medlem behövs för att Svenska kyrkan ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, för dig och för andra.

Vill du bli medlem?

Varmt välkommen! Kontakta oss på tel. 023-70 20 00, mejla e-post eller fyll i formuläret här på webben klicka här

Du kan också besöka pastoratets expedition på Kristinegården, Kristinegatan 11 i Falun. Öppettider hittar du i rutan nedan.

Kontakta expeditionen

Telefon: 023-70 20 00 

Telefontider: Måndag-fredag 08.00-16.00

E-post: falu.pastorat@svenskakyrkan.se 

Besökstider: Måndag-fredag 08.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00.

Juni-augusti måndag-fredag 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00.

Besöks- och och postadress: Kristinegatan 11, 791 71 Falun kartlänk eniro.se klicka här


Rullstolsentré och entré till ungdomsgården Grönan finns inne på gården (bakom röda huset). Adress: Kristinegatan 9B  kartlänk eniro.se klicka här