Digital gudining i S:t Olofs kyrka

Roland Andersson guidar genom S:t Olofs kyrkas spännande byggnadshistoria.

Klicka på rubrikerna i innehållsförteckningen nedan för att hitta den film du är intresserad av. Filmerna är texterna. Slå på undertexterna genom att klicka på kugghjulet i filmens underkant och välja "undertexter" och sedan "svenska". 

Utanför kyrkan

Introduktion 

Norrsidan

Sakristian

Absiden

Prästingång

Södra porten

Trämodellerna

Inne i kyrkan

Högmedeltid till 1700-tal

Gravhällarna

Bild av Peringskiöld - 1600-tal

Bild av Strömsteth - 1847

S:t Olofs kyrka år 1900

S:t Olofs kyrka 1920 1

S:t Olofs kyrka 1920 2 

S:t Olofs kyrka år 1950

Prästöppningen

Kyrkans inventarier

Renovering 2019