Foto: freepik.com

Här kan du pilgrimsvandra

Mer information om att pilgrimsvandra i Falköping, Sverige och världen.

Vandra i Falköping

Svenska kyrkan Falköping ordnar flera vandringar varje år, de flesta under sommarhalvåret. Från maj och hela sommaren kommer det erbjudas vandringar på Mösseberg varje söndag kl. 12 med start vid spårcentralen. Vandringarna är ca. en timme inkl. egen medhavd fika.
Från spårcentralen utgår en pilgrimsslinga som följer det blå spåret. Utmed slingan finns skyltar med pilgrimens sju nyckelord med en QR-kod du kan scanna med mobilen för att kunna läsa mer. Slingan markerars och märks ut under april/maj 2021 och information kommer finnas på anslagstavlan vid starten.
Du hittar information om pastoratets vandringar här på webben, i tidningen Himmel & Jord som delas ut till alla hushåll i pastoratet samt på pastoratets Facebook-sida.

vandra i Skaraborg

De flesta pilgrimsleder i Skara stift är märkta med S:t Olofskorset. Det betyder att de hör ihop med de större lederna mot pilgrimsmålet Trondheim i Norge. Skara stifts pilgrimscentrum finns sommartid i Varnhems klosterkyrka.
Läs mer på:
Skara stifts pilgrimssidor 
Pilgrim Skaraborg
Om pilgrimsvandring i Skaraborg på vastsverige.com

vandra i västsverige

Om pilgrimsvandring i västsverige på vastsverige.com 

vandra Sverige

Ett av Sveriges pilgrimscentrum finns i Vadstena och är kanske det mest kända. Det drivs av Svenska kyrkan Linköpings stift och är en ekumenisk mötesplats för människor på väg. Läs mer: pilgrimscentrum.se eller svenskakyrkan.se/pilgrimsvandring.