Foto: Sydväst – arkitektur och landskap

Kyrkan mitt i stan

Hur ska området runt kyrkparken se ut i framtiden? Tillsammans med Falköpings kommun arbetar Svenska kyrkan med att utveckla miljöerna i stadskärnan.

Svenska kyrkan äger tre centralt belägna fastigheter; S:t Olofs kyrka, Kyrkans hus och Förskolan Boken. Projektet ”Kyrkan mitt i stan” handlar om utvecklingen av utomhusmiljön mellan dessa tre fastigheter.  Målet är att integrera dem med varandra och den övriga omgivningen på ett harmoniskt sätt och göra Svenska kyrkan till en naturlig del av Falköpings centrum. Tanken är också att de förändringar som föreslås ska ge ännu bättre förutsättningar för kyrkans grundläggande uppgift och för Förskolan Boken.

Samtidigt arbetar Falköpings kommun mycket aktivt med utveckling av stadskärnan, med fokus både på handel och kultur. Hösten 2020 bjöd kommunen och Svenska kyrkan därför tillsammans in arkitekter till projekttävling för att gestalta delar av Falköpings stadskärna. Tävlingens primära syfte var att ta fram programskisser för Stora torget och kyrkparken, samt kopplingen mellan dem.

I juni 2021 presenterades det vinnande bidraget som utsetts av en jury med representanter från Falköpings kommun, Svenska kyrkan Falköping och organisationen Sveriges Arkitekter. Vinnare av projekttävlingen blev ”Extra lagrad” från Sydväst arkitektur och landskap. Längst ner på sidan hittar du länkar till det vinnande bidraget.

När tävlingen avgjorts gav Svenska kyrkan Falköping arkitektkontoret Sydväst arkitektur och landskap i uppdrag att ta fram en fördjupad version av det vinnande bidraget. Detta blev klart under våren 2022 och innefattar enbart de delar som Svenska kyrkan förestår.

Det är nu är upp till de förtroendevalda i pastoratet att besluta om i vilken omfattning förslaget ska genomföras. 

Här kan du titta på det fördjupade förslaget .

Här finns hela programskissen för det vinnande bidragaget ”Extra lagrad”.

Här kan du läsa mer om tävlingen