Foto: Sydväst – arkitektur och landskap

Kyrkan mitt i stan

Hur ska området runt kyrkparken se ut i framtiden? Tillsammans med Falköpings kommun arbetar Svenska kyrkan med att utveckla miljöerna i stadskärnan.

Augusti 2023

Nu har arbetet runt kyrkan påbörjats

Nu startar arbetet med att utveckla platsen kring S:t Olofs kyrka, kyrkparken och Kyrkans hus. Här kan du läsa mer om bakgrunden till projetet.
Arbetet är uppdelat i tre etapper och kommer att pågå under fyra år. Första etappen startade i augusti 2023 och består av Kyrkans hus bakgård samt att öppna upp mellan Kyrkans hus och S:t Olofs kyrka. Samtidigt passar man på att anlägga ny belysning och lägga om gången runt S:t Olofs kyrka.

Etapp 2 startar sommaren 2024 med en säkning av muren runt kyrkan och att stiguckan mot Köttorget tas bort. Det blir också en ny entré mot förskolan Boken. Sista etappen sker 2026 och blir ett samarbete med kommunen med att ta fram en ny lekplats och flytta befintlig parkering mellan Kötttorget och förskolan Boken.
Fastighetsansvarige Fredrik Waxmo berättar mer om projektet på Falköpings kommuns webb. Läs mer här!

Projekt ”Kyrkan mitt i stan”

Svenska kyrkan äger tre centralt belägna fastigheter; S:t Olofs kyrka, Kyrkans hus och Förskolan Boken. Projektet ”Kyrkan mitt i stan” handlar om utvecklingen av utomhusmiljön mellan dessa tre fastigheter.  Målet är att integrera dem med varandra och den övriga omgivningen på ett harmoniskt sätt och göra Svenska kyrkan till en naturlig del av Falköpings centrum. Tanken är också att de förändringar som föreslås ska ge ännu bättre förutsättningar för kyrkans grundläggande uppgift och för Förskolan Boken.

Samtidigt arbetar Falköpings kommun mycket aktivt med utveckling av stadskärnan, med fokus både på handel och kultur. Hösten 2020 bjöd kommunen och Svenska kyrkan därför tillsammans in arkitekter till projekttävling för att gestalta delar av Falköpings stadskärna. Tävlingens primära syfte var att ta fram programskisser för Stora torget och kyrkparken, samt kopplingen mellan dem.

I juni 2021 presenterades det vinnande bidraget som utsetts av en jury med representanter från Falköpings kommun, Svenska kyrkan Falköping och organisationen Sveriges Arkitekter. Vinnare av projekttävlingen blev ”Extra lagrad” från Sydväst arkitektur och landskap. Längst ner på sidan hittar du länkar till det vinnande bidraget.

När tävlingen avgjorts gav Svenska kyrkan Falköping arkitektkontoret Sydväst arkitektur och landskap i uppdrag att ta fram en fördjupad version av det vinnande bidraget. Detta blev klart under våren 2022 och innefattar enbart de delar som Svenska kyrkan förestår.

Det är nu är upp till de förtroendevalda i pastoratet att besluta om i vilken omfattning förslaget ska genomföras. 

Här kan du titta på det fördjupade förslaget .

Här finns hela programskissen för det vinnande bidragaget ”Extra lagrad”.

Här kan du läsa mer om tävlingen