Välkommen till konfirmation!

Vad är viktigt i mitt liv? Hur är jag en bra människa? Vem är och vill jag vara? Finns Gud? Konfirmation handlar om de stora frågorna - om livet, tron och kärleken. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmationen är så mycket mer.

Vad är viktigt i mitt liv? Hur är jag en bra människa? Vem är och vill jag vara? Finns Gud? Kan jag tro? Vad betyder det i så fall för mig? Konfirmation är din möjlighet att fundera på allt det här både själv och tillsammans med andra ungdomar och vuxna, oavsett om du ser dig som troende eller inte.

Konfirmation handlar om tro, och tro handlar om livet. Det handlar om dig och alla du bryr dig om. Det handlar om hur det är att vara människa bland alla andra människor här på jorden och mycket, mycket mer. Konfirmation är också träffar, skratt, allvar, upplevelser, kärlek, gott och ont, Bibeln, andakt, gudstjänst, nära vänner och nya vänner. Konfirmation är så mycket mer, men hur mycket mer? Våga utmana dig själv för att växa och utvecklas som person! 

Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmationen är så mycket mer. Det är bli vuxen nog att ta sig an de stora frågorna – om tro, liv och kärlek.

VALET ÄR DITT!
Hos Svenska kyrkan Falköping startar varje höst flera olika konfirmationsgrupper med olika inriktning för att du ska kunna välja det som passar just dig. En grupp träffas bara på helger och studiedagar, en ses på vardagskvällarna och en annan oftast på söndagar. De flesta grupper åker på läger, men det finns också en grupp för dig som inte vill vara borta över natten. 

Klicka här för att läsa om de grupper som startade hösten 2021. Vissa förändringar kan dock komma att ske inför terminsstarten 2022.

Konfirmandtiden är en process där vi, ungdomar och ledare, får växa tillsammans under ett år. Därför är det viktigt att du är med på de träffar, aktiviteter, läger och gudstjänster som ingår i konfirmandtiden. Alla grupper inleds med en kickoff och därefter ges mer information om datum och tider.

FÖR VEM?
Alla som fyller 14 år under 2022 är välkomna till konfirmationsläsning! Grupperna är öppna även för dig som inte är döpt eller medlem i Svenska kyrkan. Du som inte är döpt, döps under konfirmandåret och blir då medlem i Svenska kyrkan.
(För dig som är vuxen, men inte konfirmerad, finns vuxenkonfirmation. Läs mer här om vuxenkonfirmation!)

KOSTNAD?
Grupperna är avgiftsfria.

ANMÄLAN
Anmälan till konfirmation görs här på webben. Under våren skickas en inbjudan ut till alla som fyller 14 och därefter öppnas anmälan. 

MER INFORMATION
Läs mer om Svenska kyrkan, kristen tro och om vad konfirmationen innebär på svenskakyrkan.se/konfirmation.