Konfirmation 2024/2025

Välkommen till en spännande tid! Anmälan till konfirmationsläsning läsåret 2024-2025 öppnar den 1 maj.

Vad är viktigt i mitt liv? Hur är jag en bra människa? Vem är och vill jag vara? Finns Gud? Konfirmation handlar om de stora frågorna - om livet, tron och kärleken. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: konfirmationen är så mycket mer. 

Konfirmationstiden är din möjlighet att fundera på allt det här både själv och tillsammans med andra ungdomar och vuxna, oavsett om du ser dig som troende eller inte.

Här kan du läsa mer om vad konfirmation innebär och få svar på de vanligaste frågorna!

Valen är ditt!

Hos Svenska kyrkan Falköping startar varje höst flera olika konfirmationsgrupper med olika inriktning för att du ska kunna välja det som passar just dig. En grupp träffas bara på helger, en ses på vardagskvällar och en under sommarlovet. 
De flesta grupper åker på läger, men för dig som inte vill sova borta hittar vi andra lösningar. 

ANMÄLAN TILL KONFIRMATIONSLÄSNING ÖPPNAR 1 MAJ.

Konfirmandtiden är en process där vi, ungdomar och ledare, får växa tillsammans under ett år. Därför är det viktigt att du är med på de träffar, aktiviteter, läger och gudstjänster som ingår i konfirmandtiden. Alla grupper inleds med en kickoff och därefter ges mer information om datum och tider.

För vem?

Alla som fyller 14 år under 2024 är välkomna till konfirmationsläsning! Grupperna är öppna även för dig som inte är döpt eller medlem i Svenska kyrkan. Du som inte är döpt, döps under konfirmandåret och blir då medlem i Svenska kyrkan.

Konfirmationen är för alla! Om du behöver särskilt stöd vill vi försöka ordna så att du kan vara med på ett sätt som passar dig. Ta kontakt med någon av våra präster.

För dig som är vuxen, men inte konfirmerad, finns vuxenkonfirmation. Läs mer här om vuxenkonfirmation!

Kostnad

Grupperna är avgiftsfria.

Anmälan

Anmälan till konfirmation görs här på webben. Anmälan är öppen ända fram till terminsstarten. 

Mer information 

Läs mer om Svenska kyrkan, kristen tro och om vad konfirmationen innebär på svenskakyrkan.se/konfirmation

Konfirmationsgrupper

Senast 1 maj hittar du på denna sida de konfirmationsgrupper som startar hos Svenska kyrkan Falköping hösten 2024.

Konfirmander berättar

Så tycker sex konfirmander hos Svenska kyrkan Falköping om sin konfirmandtid.

Några konfirmander i vita kåpor jämför sina gympaskor.

Vanliga frågor om konfirmation

Här hittar du svar på några vanliga frågor om konfirmation.

Konfirmation för vuxna

En chans att stanna upp och fundera över livet på djupet.